Cereri ajutor incalzire 2021-2022

 

ANUNT CONCURS ANGAJARE PRIMARIA BOITA in data de 11.11.2021

Pentru inscriere la concurs aveti nevoie de:

FORMULAR INSCRIERE 2021

Model_CV_ro

 

 

ANUNT   AJUTOR INCALZIRE GAZ SI LEMNE

Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Venitul maxim: 1.386/ lei/membru sau 2.053 lei pentru persoana singura  

ANUNŢ

Acte necesare acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu GAZE NATURALE sau LEMNE în perioada   1 NOIEMBRIE 2021 – 31 MARTIE 2022

 1. ACTE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI
 • Copie BI sau CI a membrilor familiei
 • Copie Certificate de naştere ale copiilor (pentru copiii care nu au BI sau CI)
 1. ACTE PRIVIND VENITURILE FAMILIEI:
 • Adeverinţă de la serviciu cu venitul din luna septembrie 2021
 • Cupon de pensie din luna septembrie 2021
 • Cupon somaj
 • Adeverinta de la Administratia Financiara ca nu beneficiati de venituri
 • Acte din care să rezulte orice alte venituri
 • Declaraţie pe propria răspundere pentru cei care nu realizează nici un venit
 • O FACTURĂ DE GAZ ÎN ORIGINAL SAU COPIE

Limitele de venituri şi cuantumurile ajutoarelor sunt următoarele:

 1. Pentru gaze naturale:

Noiembrie 2021 – Martie 2022

TREPTE VENITURI

CUANTUM

<200

250

200,1

320

225

320,1

440

200

440,1

560

175

560,1

680

150

680,1

920

125

920,1

1040

100

1040,1

1160

75

1160,1

1280

50

1280,1

1386

25

1280,1

2053

25 (persoana singura)

 

  Pentru lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri:

Noiembrie 2021 – Martie 2022

 

TREPTE VENITURI

CUANTUM

OBSERVAŢII

 

<200

320

Pentru beneficiarii de ajutor social cf. Legii nr. 416/2001

 

 

 

200,1

320

288

 

320,1

440

256

 

440,1

560

224

 

560,1

680

192

 

680,1

920

160

 

920,1

1040

128

 

1040,1

1160

96

 

1160,1

1280

64

 

1280,1

1386

32

 

Pentru persoana singura

 

1280,1

2053

32

 

ENERGIE_PLIANT_4_FOLD_OCTOMBRIE_v3

 

Anunt depunere solicitare de emitere acord de mediu pentru proiectul Demolare constructii si reamenajare acces pentru imobil CF 100122 Boita

Hotararea_nr_65_din-30.09.2021 privind aprobarea masurilor suplimentare care se aplica pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, la nivelul judetului Sibiu

HOTĂRÂREA nr. 56/11.08.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu privind aprobarea măsurilor care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform Hotărârii Guvernului nr.826 /2021

Anunt atribuire directa pajiste Vf Mare

MASURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE

Masuri in cazul producerii unei furtuni- cod portocaliu pentru perioada 25.06-26.06.2021

ANUNT PUBLIC INCHIRIERE TEREN LA OLT

AFIȘ proiect A3 publ (1)RECRUTARE ASISTENTI MATERNALI PROFESIONISTI DE CATRE DGASPC

DECIZIA NR 2- Masuri privind combaterea gripei aviare

DECIZIA NR 1-07.05.2021 MASURI IMPOTRIVA RASPANDIRII GRIPEI AVIARE

CODUL DE ETICA SI CONDUITA PROFESIONALA  AL FUNCTIONARILOR PUBLICI AI COMUNEI BOITA

ANUNT PUBLIC PRIVIND LICITATIA PUBLICA IN VEDEREA INCHIRIERII UNUI TEREN IN ZONA LA OLT anunt public licitatie teren La Olt

ANUNT PUBLIC INCHIRIERE PAJISTI NEELIGIBILE PRIN ATRIBUIRE DIRECTA

 

AFIS – angajare AMP – aprilie 2021 Afis angajare asistenti maternali profesionisti DGASPC

AFIȘ proiect A3 publProgres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

cod SMIS 127169

Ambrozia prezentare si combatere (1)

1783_0001referitor la proiectul “ Elaborare studiu de fezabilitate la obiectivul Pod pe DN 7 km 239+376”

 

   Agentia Nationala a Zonei Montane

– Pliant Schemele / Măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din România în campania 2021
– Pliant Normele de Ecocondiționalitate – 2021
– Pliant Rase în pericol de abandon / Pachetul 8 -2021

Măsurile de mediu si climă care vizează campania pentru anul 2021, dar și materialele informative referitoare la acestea, se pot vizualiza și accesând următorul link: https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html

Dorim încă o dată să vă reamintim că Agenția Națională a Zonei Montane organizează GRATUIT cursuri de formare profesionala pentru beneficiarii Măsurii 10- 
“Agromediu și climă“, ai Măsurii 11- “Agricultură ecologică“, Sm 6.1 – “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri“ și Sm 6.3- “Sprijin pentru dezvoltarea fermei mici“. 
Vă rugăm să informați fermierii privind această oportunitate. Cursurile se vor desfășura în format fizic sau online în funcție de numărul de solicitanți.

 

 

 

Nr.1373/23.03.2021

 

PRIMĂRIA COMUNEI BOIŢA

 VĂ INFORMEAZĂ:

 

Prin prezenta vă informăm că s-a inițiat de catre Primarul comunei Boita – domnul Cocoș  Nicolae, Proiectul  privind bugetul local al Comunei Boiţa pe anul 2021, ce urmeaza sa fie supus dezbaterii publice si aprobarii Consiliului Local al Comunei Boiţa.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli locale pe anul 2021  a fost afişat în data de 23.03.2021 la panoul de afişaj al Primăriei Comunei Boiţa, precum şi pe pagina de internet a Primăriei Comunei Boiţa www.boita.ro, la secţiunea monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii la registratura Primăriei Comunei Boiţa, cu privire la proiectul de bugetului local mentionat mai sus, până la data de 07.04.2021.

PRIMAR,

Cocoș  Nicolae

 

 

 

Procedura Ord.410-2008

afis_plasare_3 (1)

afis_plasare_2 (1)

CNAIR- DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.379 DIN 17.02.2021

Lista proprietarilor situati pe amplasamantl suplimentar din coridorul de expropriere autostrada Sibiu-Pitesti

doc02386320210210092705 ANUNT PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA PENTRU AUTOSTRADA SIBIU -FAGARAS

GHID DE REÎNTOARCERE 2021 (1)

Apel de selectie pentru M 196A1- Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca

Informare CNADNR Elaborare studiu de fezabilitate la obiectivul Pod pe DN 7 km 239+376

Declaratie de impunere rectificativa pentru salubritate

PLAN EXPROPRIERI Autostrada Sibiu – Piteşti” – secţiunea 1 Sibiu – Boiţa – EXPROPRIERI SUPLIMENTARE – Afisare plan si HG nr. 1052/2020

LISTA EXPROPRIERI SUPLIMENTARE

HOTARAREA DE GUVERN 1052-2020    Autostrada Sibiu – Piteşti” – secţiunea 1 Sibiu – Boiţa – EXPROPRIERI SUPLIMENTARE – Afisare plan si HG nr. 1052/2020

Anunt HCL 53/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 si a procedurii de acordare a a acestora la nivelul comunei Boita

HOTĂRÂREA NR.53/2020 privind acordarea unor facilităti fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 si a procedurii de acordare a acestora la nivelul comunei Boița

Regulamentul propus pentru instituirea taxei de salubrizare la nivelul județului Sibiu, incepand cu anul 2021, împreună cu anexele

Regulament instituire taxa_anul_2021

Anexa 3 HCL mecanismul PPCA_draft de lucru_v1_13.11.2020

Anexa 4_V1_15.11.2020

declaratie de impunere_render_eco

PRIMĂRIA COMUNEI BOIŢA

VĂ INFORMEAZĂ:

 

Prin prezenta vă informăm că s-a inițiat de catre Primarul comunei Boita – domnul Cocoș  Nicolae, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021, ce urmeaza sa fie supus dezbaterii publice si aprobarii Consiliului Local al Comunei Boiţa.

Proiectul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021  a fost afişat în data de 25.11.2020 la panoul de afişaj al Primăriei Comunei Boiţa, precum şi pe pagina de internet a Primăriei Comunei Boiţa www.boita.ro,  la secţiunile Impozite si taxe și Anunțuri.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii la registratura Primăriei Comunei Boiţa, cu privire la proiectul de hotarare mentionat mai sus, până la data de 24.12.2020.

 

PRIMAR,

Cocoș  Nicolae

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 82-2020 A COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA SIBIU ACTUALIZATA LA DATA DE 16 NOV 2020

Dragi sibieni,

Consiliul Județean Sibiu lucrează la Strategia pentru următorii zece ani pentru dezvoltarea Județului Sibiu. Ne dorim ca ea să se bazeze pe o bună înțelegere a nevoilor și dorințelor locuitorilor și vă invităm să luați parte la acest proiect important, în calitate de cetățeni ai Județului Sibiu, pentru că doar împreună putem construi un viitor sustenabil. De aceea, vă încurajăm să vă implicați în cadrul acestui proces participativ și să completați Chestionarul ce poate fi accesat la linkul de mai jos, datele  colectate de la cetățeni fiind la baza viziunii de dezvoltare a  județului Sibiu pentru următorii 10 ani. Este o ocazie importantă de a vă face vocea auzită de către autorități. De asemenea, vă rugăm să diseminați această informație către toți colaboratorii dumneavoastră pentru ca acest chestionar să fi completat de cât mai mulți sibieni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevRSWxabkze65fpw6ZOIzg6m78Gd7l7-hW88hTFYR–XrsNQ/viewform

Chestionarul este postat si pe prima pagină a site-ului Consiliului Județean Sibiu, www.cjsibiu.ro, dreapta sus – Fă-ți vocea auzită de autorități!. Termenul limită pentru completare este 18.11.2020.

Vă mulțumim anticipat pentru implicare și timpul acordat!

 

 

Delimitarea sectiei de votare la alegerile parlamentare din 06.12.2020

 

HOTĂRÂREA nr. 73/ 02.11.2020

a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, privind stabilirea măsurilor care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

            Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi analizând propunerile formulate de Grupul de Suport Tehnic pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă Generate de Epidemii,

            Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15.10.2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

            Ordinul comun al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii nr. 5487/1494 din data de 31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

            În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, ale art. 4, alin. (1) Anexa nr. 2 şi art. 12 alin. (1) Anexa 3 a H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu constată astăzi 02.11.2020 încadrarea UAT Apoldu de Jos (Sat Apoldu de Jos), UAT Porumbacu de Jos (Sat Colun), UAT Loamneş (Sat Haşag), UAT Gura Râului  (Sat Gura Râului ), UAT Şura Mare (Sat Şura Mare), UAT Boiţa (Sat Boiţa), UAT Şeica Mică (Sat Soroştin), UAT Biertan (Sat Biertan, Sat Copşa Mare), UAT Axente Sever (Sat Agârbiciu), UAT Dumbrăveni (Oraş Dumbrăveni), UAT Roşia (Sat Daia, Caşolţ), UAT Bârghiş (Sat Ighişu Vechi, Bârghiş), UAT Avrig (Sat Mîrşa), UAT Cârţişoara (Sat Cârţişoara), UAT Ludoş (Sat Gusu), UAT Nocrich (Sat Nocrich), UAT Sălişte (Oraş Sălişte), UAT Alţâna (Sat Beneşti), UAT Roşia (Sat Caşolţ), UAT Racoviţa (Sat Racoviţa)  şi UAT Păuca (Sat Presaca), cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile la peste  3/1000 de locuitori, iar UAT Şeica Mare (Sat Buia), UAT Slimnic (Sat Slimnic), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Sălişte (Sat Mag, Sat Sibiel, Sat Rod), UAT Micăsasa (Sat Micăsasa), UAT Blăjel ( Sat Păucea), UAT Mediaş ( Mun. Mediaş), UAT Moşna (Sat Alma Vii), UAT Arpaşu de Jos (Sat Nou Român), UAT Merghindeal (Sat Dealu Frumoş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos),   şi UAT Loamneş  (Sat Mândra, Sat Armeni ) între 1,5 şi 3 la 1000 de locuitori, fapt ce conduce la punerea în aplicare a măsurilor din H.G. 856/2020, şi în consecinţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) din Anexa 2 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 03.11.2020, ora 00:00 până la data de 16.11.2020, ora 24:00, se va institui obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în toate spaţiile publice deschise, pe întreg teritoriul judeţului Sibiu.

* Se vor excepta de la această măsură copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

(2) În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 2 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 03.11.2020, ora 00:00 până la data de 16.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Apoldu de Jos (Sat Apoldu de Jos),UAT Porumbacu de Jos (Sat Colun), UAT Loamneş (Sat Haşag), UAT Gura Râului  (Sat Gura Râului ), UAT Şura Mare (Sat Şura Mare), UAT Boiţa (Sat Boiţa), UAT Şeica Mică (Sat Soroştin), UAT Biertan (Sat Biertan, Sat Copşa Mare), UAT Axente Sever (Sat Agârbiciu), UAT Dumbrăveni (Oraş Dumbrăveni), UAT Roşia (Sat Daia, Sat Caşolţ ),UAT Bârghiş (Sat Ighişu Vechi, Bârghiş), UAT Avrig (Sat Mârşa), UAT Cârţişoara (Sat Cârţişoara), UAT Ludoş (Sat Gusu), UAT Nocrich (Sat Nocrich), UAT Sălişte (Oraş Sălişte), UAT Alţâna (Sat Beneşti), UAT Racoviţa (Sat Racoviţa) şi UAT Păuca (Sat Presaca),  administratorii/proprietarii spaţiilor publice deschise afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Art. 2 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (6) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 03.11.2020, ora 00:00 până la data de 16.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Apoldu de Jos (Sat Apoldu de Jos), UAT Porumbacu de Jos (Sat Colun), UAT Loamneş (Sat Haşag), UAT Gura Râului  (Sat Gura Râului ), UAT Şura Mare (Sat Şura Mare), UAT Boiţa (Sat Boiţa), UAT Şeica Mică (Sat Soroştin), UAT Biertan (Sat Biertan, Sat Copşa Mare), UAT Axente Sever (Sat Agârbiciu), UAT Dumbrăveni (Oraş Dumbrăveni), UAT Roşia (Sat Daia, Sat Caşolţ), UAT Bârghiş (Sat Ighişu Vechi, Bârghiş), UAT Avrig (Sat Mârşa), UAT Cârţişoara (Sat Cârţişoara), Ludoş (Sat Gusu), UAT Nocrich (Sat Nocrich), UAT Sălişte (Oraş Sălişte), UAT Alţâna (Sat Beneşti), UAT Racoviţa (Sat Racoviţa) şi UAT Păuca (Sat Presaca) organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă, iar pe teritoriul UAT Şeica Mare (Sat Buia), UAT Slimnic (Sat Slimnic), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Sălişte (Sat Mag, Sat Sibiel, Sat Rod), UAT Micăsasa (Sat Micăsasa), UAT Blăjel ( Sat Păucea),  UAT Mediaş ( Mun. Mediaş), UAT Moşna (Sat Alma Vii ), UAT Arpaşu de Jos (Sat Nou Român), UAT Merghindeal (Sat Dealu Frumoş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos)   şi UAT Loamneş  (Sat Mândra,Sat Armeni ) este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

Art. 3 În conformitate cu prevederile art.1, alin. (7) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile,  începând cu data de 03.10.2020, ora 00:00 până la data de 16.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Apoldu de Jos (Sat Apoldu de Jos), UAT Porumbacu de Jos (Sat Colun), UAT Loamneş (Sat Haşag), UAT Gura Râului  (Sat Gura Râului ), UAT Şura Mare (Sat Şura Mare), UAT Boiţa (Sat Boiţa), UAT Şeica Mică (Sat Soroştin), UAT Biertan (Sat Biertan, Sat Copşa Mare), UAT Axente Sever (Sat Agârbiciu), UAT Dumbrăveni (Oraş Dumbrăveni), UAT Roşia (Sat Daia, Sat Caşolţ), UAT Bârghiş (Sat Ighişu Vechi, Bârghiş), UAT Avrig (Sat Mârşa), UAT Cârţişoara (Sat Cârţişoara), UAT Ludoş (Sat Gusu), UAT Nocrich (Sat Nocrich), UAT Sălişte (Oraş Sălişte), UAT Alţâna (Sat Beneşti), UAT Racoviţa (Sat Racoviţa), UAT Păuca (Sat Presaca), UAT Şeica Mare (Sat Buia), UAT Slimnic (Sat Slimnic), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Sălişte (Sat Mag, Sat Sibiel, Sat Rod), UAT Micăsasa (Sat Micăsasa), UAT Blăjel ( Sat Păucea),  UAT Mediaş ( Mun. Mediaş), UAT Moşna (Sat Alma Vii ), UAT Arpaşu de Jos (Sat Nou Român), UAT Merghindeal (Sat Dealu Frumoş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos) şi UAT Loamneş (Sat Mândra, Sat Armeni ) organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive–in sunt interzise.

Art. 4 (1) În conformitate cu prevederile art.6, alin. (1) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 03.10.2020, ora 00:00 până la data de 16.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Apoldu de Jos (Sat Apoldu de Jos), UAT Porumbacu de Jos (Sat Colun), UAT Loamneş (Sat Haşag), UAT Gura Râului  (Sat Gura Râului ), UAT Şura Mare (Sat Şura Mare), UAT Boiţa (Sat Boiţa), UAT Şeica Mică (Sat Soroştin), UAT Biertan (Sat Biertan, Sat Copşa Mare), UAT Axente Sever (Sat Agârbiciu), UAT Dumbrăveni (Oraş Dumbrăveni), UAT Roşia (Sat Daia, Sat Caşolţ), UAT Bârghiş (Sat Ighişu Vechi, Bârghiş), UAT Avrig (Sat Mârşa), UAT Cârţişoara (Sat Cârţişoara), UAT Ludoş (Sat Gusu), UAT Nocrich (Sat Nocrich), UAT Sălişte (Oraş Sălişte), UAT Alţâna (Sat Beneşti), UAT Racoviţa (Sat Racoviţa) şi UAT Păuca (Sat Presaca) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă, iar pe teritoriul UAT Şeica Mare (Sat Buia), UAT Slimnic (Sat Slimnic), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Sălişte (Sat Mag, Sat Sibiel, Sat Rod), UAT Micăsasa (Sat Micăsasa), UAT Blăjel ( Sat Păucea),  UAT Mediaş ( Mun. Mediaş), UAT Moşna (Sat Alma Vii ), UAT Arpaşu de Jos (Sat Nou Român), UAT Merghindeal (Sat Dealu Frumoş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos),   şi UAT Loamneş  (Sat Mândra, Sat Armeni )  activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00.

(2) În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la alin.(1) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Art. 5 În conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 03.10.2020, ora 00:00 până la data de 16.11.2020, ora 24:00 pe teritoriul UAT Apoldu de Jos (Sat Apoldu de Jos), UAT Porumbacu de Jos (Sat Colun), UAT Loamneş (Sat Haşag), UAT Gura Râului  (Sat Gura Râului ), UAT Şura Mare (Sat Şura Mare), UAT Boiţa (Sat Boiţa), UAT Şeica Mică (Sat Soroştin), UAT Biertan (Sat Biertan, Sat Copşa Mare), UAT Axente Sever (Sat Agârbiciu), UAT Dumbrăveni (Oraş Dumbrăveni), UAT Roşia (Sat Daia, Sat Caşolţ), UAT Bârghiş (Sat Ighişu Vechi, Bârghiş), UAT Avrig (Sat Mârşa), UAT Cârţişoara (Sat Cârţişoara), UAT Ludoş (Sat Gusu), UAT Nocrich (Sat Nocrich), UAT Sălişte (Oraş Sălişte), UAT Alţâna (Sat Beneşti), UAT Roşia (), UAT Racoviţa (Sat Racoviţa) şi UAT Păuca (Sat Presaca)  activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoane cazate în cadrul acestor unităţi, iar pe teritoriul UAT Şeica Mare (Sat Buia), UAT Slimnic (Sat Slimnic), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Sălişte (Sat Mag, Sat Sibiel, Sat Rod), UAT Micăsasa (Sat Micăsasa), UAT Blăjel ( Sat Păucea),  UAT Mediş ( Mun. Mediaş), UAT Moşna (Sat Alma Vii ), UAT Arpaşu de Jos (Sat Nou Român), UAT Merghindeal (Sat Dealu Frumoş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos),   şi UAT Loamneş  (Sat Mândra, Sat Armeni )  este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00 – 23,00.

Art. 6 În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 03.10.2020, ora 00:00 până la data de 16.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Apoldu de Jos (Sat Apoldu de Jos), UAT Porumbacu de Jos (Sat Colun), UAT Loamneş (Sat Haşag), UAT Gura Râului  (Sat Gura Râului ), UAT Şura Mare (Sat Şura Mare), UAT Boiţa (Sat Boiţa), UAT Şeica Mică (Sat Soroştin), UAT Biertan (Sat Biertan, Sat Copşa Mare), UAT Axente Sever (Sat Agârbiciu), UAT Dumbrăveni (Oraş Dumbrăveni), UAT Roşia (Sat Daia, Sat Caşolţ), UAT Bârghiş (Sat Ighişu Vechi, Bârghiş), UAT Avrig (Sat Mîrşa), UAT Cârţişoara (Sat Cârţişoara), UAT Ludoş (Sat Gusu), UAT Nocrich (Sat Nocrich), UAT Sălişte (Oraş Sălişte), UAT Alţâna (Sat Beneşti), UAT Racoviţa (Sat Racoviţa) şi UAT Păuca (Sat Presaca) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, iar pe teritoriul UAT Şeica Mare (Sat Buia), UAT Slimnic (Sat Slimnic), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Sălişte (Sat Mag, Sat Sibiel,Sat Rod), UAT Micăsasa (Sat Micăsasa), UAT Blăjel ( Sat Păucea),  UAT Mediaş ( Mun. Mediaş), UAT Moşna (Sat Alma Vii ), UAT Arpaşu de Jos (Sat Nou Român), UAT Merghindeal (Sat Dealu Frumoş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos),   şi UAT Loamneş  (Sat Mândra,Sat Armeni )   este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

 

Art. 7. Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul UAT Apoldu de Jos (Sat Apoldu de Jos), UAT Porumbacu de Jos (Sat Colun), UAT Loamneş (Sat Haşag), UAT Gura Râului  (Sat Gura Râului ), UAT Şura Mare (Sat Şura Mare), UAT Boiţa (Sat Boiţa), UAT Şeica Mică (Sat Soroştin), UAT Biertan (Sat Biertan, Sat Copşa Mare), UAT Axente Sever (Sat Agârbiciu), UAT Dumbrăveni (Oraş Dumbrăveni), UAT Roşia (Sat Daia, Sat Caşolţ ), UAT Bârghiş (Sat Ighişu Vechi, Sat Bârghiş), UAT Avrig (Sat Mârşa), UAT Cârţişoara (Sat Cârţişoara), UAT Ludoş (Sat Gusu), UAT Nocrich (Sat Nocrich), UAT Sălişte (Oraş Sălişte), UAT Alţâna (Sat Beneşti), UAT Roşia (Sat Caşolţ), UAT Racoviţa (Sat Racoviţa), UAT Păuca (Sat Presaca), UAT Şeica Mare (Sat Buia), UAT Slimnic (Sat Slimnic), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Sălişte (Sat Mag, Sat Sibiel, Sat Rod), UAT Micăsasa (Sat Micăsasa), UAT Blăjel ( Sat Păucea),  UAT Mediaş ( Mun. Mediaş), UAT Moşna (Sat Alma Vii ), UAT Arpaşu de Jos (Sat Nou Român), UAT Merghindeal (Sat Dealu Frumoş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos),   şi UAT Loamneş  (Sat Mândra, Sat Armeni ).

Art. 8. Măsurile adoptate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu în cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta, îşi vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă Apoldu de Jos, Porumbacu de Jos, Loamneş,  Gura Râului,  Şura Mare, Boiţa, Şeica Mică, Biertan, Axente Sever, Dumbrăveni, Roşia, Bârghiş, Avrig, Cârţişoara, Păuca, Şeica Mare, Slimnic, Sălişte, Micăsasa, Blăjel, Mediaş, Ludoş, Nocrich, Sălişte, Alţâna, Racoviţa, Păuca, Arpaşu de Jos, Merghindeal şi  Moşna vor informa populaţia localităţilor prin orice mijloace despre măsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.).

Art. 10. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Poplaca, Marpod, Tălmaciu, Iacobeni, Şura Mică, Loamneş, Poiana Sibiului şi Avrig. şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu.

Preşedintele

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu

PREFECT

Mircea – Dorin CREŢU

 

 

Contrasemnează

Secretariat Tehnic  Permanent

 

hot 60 (1) HOTARAREA NR.60 DIN 20.10.2020 A COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA SIBIU, PRIVIND STABILIREA MASURILOR CARE SE APLICA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19

 

INCHEIEREA CIVILA NR. 986 DIN 16.10.2020 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE PRIMAR PENTRU DL. COCOS NICOLAE


HOTĂRÂREA nr. 54/ 08.10.2020

a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu

            Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi analizând propunerile formulate de Grupul de Suport Tehnic pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă Generate de Epidemii,

            Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15.09.2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârile 713 din 27.08.2020 şi 729 din 31.08.2020, Ordonanţei de Urgenţă nr. 141 din data de 19.08.2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, Ordinului comun al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii nr. 5487/1494 din data de 31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2şiHotarărea nr. 47 din 05.10.2020 privind aprobarea listei ţărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice,

            În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Începând cu data de 09.10.2020, ora 00:00 până la data de 22.10.2020, ora 24:00, se va institui obligaţia purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toate persoanele aflate pe teritoriul UAT Bârghiș şi UAT Boița – sat Boiţa, prezente în toate spaţiile publice deschise.

* Se vor excepta de la această măsură copiii cu vârstă mai mică de 5 ani.

            Art. 2.Începând cu data de 09.10.2020, ora 00:00 până la data de 22.10.2020, ora 24:00, în UAT Bârghiș și UAT Boița, se va interzice:

 • Organizarea evenimentelor private în cadrul saloanelor de evenimente;
 • Funcţionarea restaurantelor, barurilor, cafenelelor şi a cluburilor.

(1) Se vor excepta de la această măsură următoarele:

– Satele: Lazaret, Lotrioara și Paltin

– Popas Lupescu km 247

– Bas Valea Oltului

(2)De asemenea, vor face excepţie de la această măsură persoanele cazate în unităţi hoteliere, care pot servi masa în cadrul restaurantelor acestora.

            Art. 3. Se recomandă ca în intervalul 09.10.2020, ora 00:00 – 22.10.2020, ora 24:00, lăcaşurile de cult din UAT Bârghiş şi satul Boiţa, să desfăşoare slujbele religioase în curtea lăcașului de cult. Credincioşii trebuie să poarte mască de protecţie şi să păstreze distanţa fizică de 2 m între persoane.

            Art. 4.Comitetele Locale pentru Situații de Urgență ale UAT Bârghiș și UAT Boița vor informa populația localităților prin orice mijloace despre măsurile dispuse (afișarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.).

Art. 5.Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență ale UAT-urilor Bârghiș și Boița și se va publica pe site-ul Instituției Prefectului județul Sibiu și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu.

Preşedintele

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu

PREFECT,

Mircea – Dorin CREŢU

Contrasemnează

Secretariat Tehnic  Permanent


ANUNȚ PUBLIC

PERSOANELE IN VARSTA DE PESTE 65 DE ANI, FARA  SUSTINATORI SAU ALTA FORMA DE AJUTOR, CARE AU NEVOIE DE ALIMENTE SAU MEDICAMENTE, SE POT ADRESA PENTRU AJUTOR LA PRIMARIA COMUNEI BOITA, INTRE ORELE 6-21.00, LA NR. DE TEL 0269/556136 INTERIOR 15 SAU 0735301829.

 

ANUNȚ PUBLIC

Având în vedere atenționarea Departamentului pentru Situații de Urgență, Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență cu privire la adoptarea de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus, precum și declararea Stării de Urgență în România vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 16.03.2020, se restricționează activitatea cu publicul, la o persoana pe rand, pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației la nivel național.

Se recomandă ca depunerea documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice să se facă cat mai mult posibil prin poștă, e-mail sau fax.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției prin telefon/fax, în scris sau prin e-mail la:

Adresa:

COMUNA BOIȚA, STR. TRAIAN, NR.263, JUD. SIBIU, COD POȘTAL 555701

E-mailprimariaboita@yahoo.com, primaria@boita.ro

Telefon: 0269556136;

Fax: 0269556136, int.12

MODEL Declaratie proprie raspundere 

MODEL Adeverinta pentru angajatori

Ordonanta militara 4 din 29 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19pdf

Ordonanta militara nr. 3/24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

Hotararea CLSU Boita nr.2/19.03.2020

Hotararea CNSSU nr. 11 din 17.03.2020

Decret 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Telefon informatii Coronavirus

15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus

Hotararea nr. 11 din 13 martie 2020 Grup suport tehnico-stiintific

Hotararea nr.10 din 14.03.2020 a a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta

HOTARAREA NR. 7/11.03.2020 CNSSU

HOTARAREA NR. 7/07.03.2020 grup suport gestionare boli.pdf

HOTARAREA NR. 5/10.03.2020 GRUP SUPORT SIBIU

HOTARAREA NR. 6/09.03.2020 COMITET NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOTARAREA NR. 6/10.03.2020 COMITET JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA SIBIU

HOTARAREA NR.6/06.03.2020 GRUP TEHNIC GESTIONARE BOLI CONTAGIOASE

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2020 (3)

PROIECT BUGET VENITURI SI CHELTUIELI  2020 (2)

PROIECT BUGET 2020- LISTA DE INVESTITII

PROIECT BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2020

Anunt proiect de hotarare impozite si taxe locale 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29/2019 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2020

Măsuri prevenire PESTA PORCINA AFRICANA

Cum să fii cu un pas înaintea Pestei Porcine Africane

Pesta Porcină Africană este o boală virală.
În mod obișnuit este mortală pentru porcii domestici și mistreți.
Nu există vaccin sau tratament pentru boală.
Din această cauză provoacă serioase probleme socio-economice în țările afectate.
Virusul rezistă câteva luni în mediul înconjurător și în cadavre.
Prepararea sau afumarea cărnii de porc NU distruge virusul.
Oamenii nu se îmbolnăvesc, dar ajută la răspândirea virusului prin hainele sau echipamentele contaminate.
Semnele clinice ale bolii sunt variabile și nu sunt ușor de recunoscut.
Animalele afectate pot avea unul sau mai multe semne clinice, după cum urmează:
• Febră mare, apatie și imposibilitatea de a sta în picioare;
• Vomă, diaree, uneori cu sânge;
• Pete roșii-albăstrui pe piele, în special în zona urechilor și râtului;
• Tuse și respirație îngreunată;
• Avorturi spontane, nașteri de fetuși morți și nesiguranță în mers a purceilor;
• Majoritatea animalelor infectate mor în 10 zile.

Contaminarea animalelor sănătoase se poate produce în multe feluri:
• Prin contactul direct al porcilor sănătoși cu cei bolnavi;
• Prin hrănirea acestora cu resturi alimentare contaminate;
• Prin contactul cu materialele contaminate;
• Prin contactul cu oamenii care poartă haine și încălțăminte contaminate.

Contactați imediat medicul veterinar dacă suspectați că efectivul de animale este contaminat!
Nu deplasați animalele din fermă sau gospodărie!
Întotdeauna schimbați-vă îmbrăcămintea și încălțămintea atunci când părăsiți ferma sau gospodăria!
Înainte de a achiziționa furaje, așternut și porci, asigurați-vă că acestea provin din unități verificate, care au implementate toate măsurile de siguranță pentru a evita pătrunderea virusului!
Asigurați-vă că porcii din gospodăria dumneavoastră nu intră în contact cu mistreții sau cu porcii din alte gospodării!
Niciodată să nu hrăniți porcii cu resturi alimentare!
Evitați creșterea porcilor în padocurile exterioare, în zonele în care evoluează Pesta Porcină Africană!
Achiziția și transportul cărnii și preparatelor din carne de porc din zonele infectate pot răspândi virusul.
Vânătorii și câinii acestora nu trebuie să vină în contact cu porcii domestici după vânătoare.
Fermierii sau vânătorii să nu arunce pe câmp sau în pădure resturi rezultate în urma eviscerării carcaselor de porci domestici sau mistreți.
Nu aruncați resturi alimentare sau gunoi în zonele care pot fi frecventate de mistreți!
Contactați medicul veterinar dacă găsiți cadavre de mistreți, chiar dacă în zonă NU evoluează PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!

Anunt-public-CNAIR 

Delimitare sectie de votare Boita alegeri Presedintele Romaniei 2019

DISPOZIŢIA NR. 56/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019

MASURI EVITARE PRODUCERE ARDERI NECONTROLATE

Masuri de prevenire pentru infectia cu virusul West Nile

Virusul West Nile este răspândit prin înţepăturile ţânţarilor infectaţi care sunt purtători şi care se infectează la rândul lor când se hrănesc din păsări infectate. Ţânţarii infectaţi pot transmite apoi acest virus la oameni sau animale prin înţepătură sau muşcătură.

Infecţia cu virus West Nile afectează sistemul nervos central, iar manifestările sunt diferite.

La majoritatea oamenilor nu există simptome.

 • Aproximativ 80% din persoanele infectate cu virus West Nile nu prezintă nici un fel de manifestări.
 • Unele persoane, până la 20% dintre cei infectaţi, pot prezenta o formă uşoară de infecţie manifestată prin febră, dureri de cap, dureri de corp, greaţă, vomă şi uneori creşterea în volum a ganglionilor limfatici şi erupţie cutanată pe faţa anterioară şi posterioară a toracelui şi abdomenului.
 • Un procent mic de persoane, aproximativ 1 din 150 de persoane infectate, pot dezvolta forma severă a bolii, de fapt o meningo-encefalită, manifestată prin febră ridicată, dureri de cap, redoarea cefei, dezorientare, comă, tremor, convulsii, slăbiciune musculară, pierderea vederii, pierderea sensibilităţii şi paralizie, simptomatologie ce poate persista, iar afectarea neurologică poate lăsă sechele.

Modalităţi de prevenire necesare a fi respectate de populaţie:

– evitaţi înţepăturile de ţânţari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi!

– când sunteţi în aer liber, utilizaţi substanţe adecvate pentru protecţia împotriva ţânţarilor

– protejaţi ferestrele şi uşile cu plase adecvate

– curăţaţi locurile unde cresc şi se înmulţesc ţânţarii prin golirea/schimbarea frecventă a apei care stă în vase cu flori, butoaie, alte recipiente din jurul locuinţelor

– schimbaţi apa din recipientele din care se adapă animalele şi înlocuiţi săptămânal apa din vasele unde se scaldă animalele

– beţi numai apă potabilă din fântâni autorizate sanitar (în rural) sau apa a cărei sursă de provenienţă o cunoaşteţi, apa plată, minerală, ceaiuri.

– relaxaţi-vă doar în bazinele de înot din ştrandurile autorizate sanitar. Evitaţi bălţile, canalele!

-îndepărtați apa restantă din gospodării sau subsoluri.

 

Adresa CNAIR demersuri in vederea accesului la imobilele afectate de expropriere Autostrada Sibiu-Fagaras

Avertizare cod galben si portocaliu de instabilitate 27.06.2019

ANUNȚ

 

Având în vedere că UAT Comuna Boița se află pe lista potențialilor beneficiari ai programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reteaua  de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Dispoziția președintelui AFM nr. 237/04.04.2019, cu 68 de gospodării din satul Paltin și 20 de gospodării din zona Meghiș.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local Boița nr. 32/2019 s-a  aprobat participarea comunei Boița la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție electrică.

Persoanele deținătoare de construcții din satul Paltin și zona Meghiș, interesate de participarea în cadrul   Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție electrică, sunt rugate să se adreseze Primăriei comunei Boița- Compartiment agricol, până la data de 03.07.2019, în vederea completării acordului și declarației, conform anexei nr.3 din Ghidul de finanțare.

 

Anunt – Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție electrică, în scopul achiziţionării și instalării sistemelor de panouri fotovoltaice pentru gospodăriile izolate din satul Paltin și zona Meghiș, din comuna Boița

Anunt Hidroelectrica privind decizia etapei de incadrare a proiectului “AHE a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig – treapta CHE Caineni si CHE Lotrioara

ZILELE CULTURALE ALE BOIŢEI

„ÎNTÂLNIREA FIILOR SATULUI”

Ediţia a- XV-a

16-17 iunie 2019

PROGRAMUL MANIFESTĂRII

16  IUNIE 2019

Ora 15.00 – Deschiderea Festivalului

Ora 15.30 – Formaţia „Neghină – Band” – Soliști de Muzică Populară

 • Narcisa Luncan
 • Neluțu de la Sibiu
 • Petrică Orbulescu de la Caransebeș

Ora 22.00 – Seară distractivă în aer liber

17  IUNIE 2019

Ora 15.00 – Deschiderea Programului

Ora 15.30 – Formaţia „Neghină – Band” – Soliști de Muzică Populară

Ora 19.00 – Simona Nae&DJ Emil Lasaria – muzică pop-dance

Ora 20.00 – Florin Ionaș Generalu Claudia Ionaș cut taraf

Ora 22.00 – Foc de Artificii  – Închiderea Festivalului

Ora 23.00 – Seară distractivă în aer liber.

 

Dispoziția nr. 37/2019 privind aprobarea Planului local de măsuri pentru gestionarea în anul 2019 a problematicii legate de combaterea transmiterii Bolii Lyme prin înțepătura de căpușe

Publicatie delimitare sectie de votare Alegeri europarlamentare 2019

DISPOZIŢIA NR. 36/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

DISPOZIŢIA NR. 35/2019 privind delimitarea secţiilor de votare din comuna Boiţa pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

Ambrozia prezentare si combatere

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Ambrozia%20prezentare%20si%20combatere.pdf

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Procedura-sistem_12_10-1


Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) te ajută să îți găsești jobul potrivit și te stimulează financiar pentru a te angaja, daca ai vârsta între 16 și 24 ani si nu ai un loc de muncă și nu urmezi o formă de învățământ

Adresa DSVSA masuri de combatere Pesta Porcina Africana

Pesta Porcina Africana procedura organizare

Hotărârea nr. 3 a CNSSU – PPA

Plan suplimentar de măsuri pentru PPA nr. 67571 din 01.08.2018

Proiect Buget 2018 anexe

Solicitare acord de mediu pentru reabilitare si modernizare retea stradala sat Boita, comuna Boita, jud. Sibiu

Prelungire apel de selectie M19.2(6B/1)-01/17-02.03.2018

Apel selectie Grupul de Actiune Locala Tara Oltului


Comuna Boiţa este situată în partea de sud a judeţului Sibiu, într-o depresiune la poalele Munţilor Lotrului, la 22 Km de municipiul Sibiu. Boița are în administrare satele Boiţa, Lazaret, Lotrioara şi Paltin. Teritoriul comunei Boiţa este înconjurată de următoarele unităţi geografice:

 • la nord Depresiunea Sibiului;
 • la nord-est Podişul Hârtibaciului;
 • la vest Munţii Cindrelului;
 • la est Depresiunea Făgăraşului (Ţara Făgăraşului);
 • la sud Defileul Oltului (Trecătoarea Turnu Roşu).

Din punct de vedere al reliefului teritoriul comunei Boiţa este situat în zona de contact a depresiunii cu muntele.

Zona este caracterizată de un peisaj colinar cu înălţimi între 350 şi 425 m, dispus de la nord la sud, în trepte ce corespund în general marilor etape de evoluţie a depresiunii. Acesta s-a dezvoltat pe roci neconsolidate, cu o alternanţă de marne, argile nisipoase, nisipuri şi pietrişuri.

Hidrologia comunei Boiţa este strâns legată şi guvernată de râul Olt (bazinul cursului mijlociu al acestuia). Afluenţii săi din zona teritorială a comunei Boiţa sunt Dobriţa, Lotrioara, Megheşul, Moştera, Floarea. Elementele climatice care caracterizează comuna Boiţa sunt influenţate de întregul complex geografic din zona Defileului Oltului şi zona sudică a Depresiunii Sibiului. Iarna târziu şi primăvara devreme suflă dinspre Munţii Făgăraş şi Defileul Oltului un vânt catabatic de tip foehn, cunoscut local sub numele de Vântul Mare, care produce încălziri bruşte şi topirea rapidă a stratului de zăpadă.

Dintre toate componentele derivate ale mediului natural, vegetaţia locului, asociaţia floristică în ansamblul ei, este cea care impune varietatea, culoarea şi specificul acestui mediu. Vegetaţia naturală, bogată şi variată în specii a suferit transformări în decursul timpului prin defrişare şi desţelenire, făcând loc terenurilor arabile şi pajiştilor. Cea mai mare parte a dealurilor piemontane şi a unor porţiuni din terasele înalte sunt acoperite cu păduri de gorun (Quercus petraea), ce se întrepătrund cu făgetele (Deschampsio – Fagion).

În părţile de sud – Depresiunea Turnu Roşu şi prima parte a Defileului Oltului – se dezvoltă pajişti de stâncărie.

Etajarea asimetrică, varietatea fragmentării reliefului şi condiţiile de climat local au influenţat vădit structura şi distribuţia spaţială a fondului funciar, 50% revenind terenurilor arabile, concentrate în partea cu altitudine joasă, pe şesuri şi terase. În rest există terenuri pomicole, păşuni şi fâneţe, păduri, etc.

Fauna

Fauna zonei este în strânsă legătură cu flora existentă în această zonă. Elementele faunistice predominante unei păduri de gorun sunt păsările insectivore, granivore sau cu hrănire mixtă cum ar fi: turturica, privighetoarea, ciocănitoarea şi numeroase răpitoare. Fauna pajiştilor deluroase populează domeniile ierburilor de păşune şi dumbravă. Arealul acestora se întrepătrunde cu cel al terenurilor cultivate şi al domeniilor locuite. Dintre mamifere, rozătoarele dau nota comună – şoarecele de câmp, hârciogul, popândăul.

Fauna păsărilor sedentare şi a acelor migratoare este nelipsită. Aceasta se ataşează în egală măsură câmpului deschis, arăturilor, zăvoaielor, cât şi aşezărilor umane. Astfel de medii sunt dorite de ciocârlii, rândunele, vrăbii, cinteze, mierle. Mediul acvatic al zonei îl constituie râul Olt şi afluenţii săi, ce străbat comuna.

Resursele cadrului natural

Datorită morfologiei terenului şi a calităţii solurilor, culturile agricole sunt favorabile în această zonă. O resursă importantă a acestei zone o constituie materialul lemnos, reprezentat în special de gorun, exploatat de locuitorii zonei.

Activități economice

Domeniile de activitate economică sunt specifice zonei geografice de amplasare a comunei Boiţa, micro-mediului de afaceri local, precum şi a tradiţiilor specifice zonei. Dezvoltarea economică a comunei s-a materializat şi prin rezultatele economico-financiare ale agenţilor economici, din sectorul privat.