Comuna Boița

Anunt Hidroelectrica privind decizia etapei de incadrare a proiectului “AHE a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig – treapta CHE Caineni si CHE Lotrioara

ZILELE CULTURALE ALE BOIŢEI

„ÎNTÂLNIREA FIILOR SATULUI”

Ediţia a- XV-a

16-17 iunie 2019

PROGRAMUL MANIFESTĂRII

16  IUNIE 2019

Ora 15.00 – Deschiderea Festivalului

Ora 15.30 – Formaţia „Neghină – Band” – Soliști de Muzică Populară

  • Narcisa Luncan
  • Neluțu de la Sibiu
  • Petrică Orbulescu de la Caransebeș

Ora 22.00 – Seară distractivă în aer liber

17  IUNIE 2019

Ora 15.00 – Deschiderea Programului

Ora 15.30 – Formaţia „Neghină – Band” – Soliști de Muzică Populară

Ora 19.00 – Simona Nae&DJ Emil Lasaria – muzică pop-dance

Ora 20.00 – Florin Ionaș Generalu Claudia Ionaș cut taraf

Ora 22.00 – Foc de Artificii  – Închiderea Festivalului

Ora 23.00 – Seară distractivă în aer liber.

 

Dispoziția nr. 37/2019 privind aprobarea Planului local de măsuri pentru gestionarea în anul 2019 a problematicii legate de combaterea transmiterii Bolii Lyme prin înțepătura de căpușe

Publicatie delimitare sectie de votare Alegeri europarlamentare 2019

DISPOZIŢIA NR. 36/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

DISPOZIŢIA NR. 35/2019 privind delimitarea secţiilor de votare din comuna Boiţa pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

Ambrozia prezentare si combatere

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Ambrozia%20prezentare%20si%20combatere.pdf

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Procedura-sistem_12_10-1


Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) te ajută să îți găsești jobul potrivit și te stimulează financiar pentru a te angaja, daca ai vârsta între 16 și 24 ani si nu ai un loc de muncă și nu urmezi o formă de învățământ

Adresa DSVSA masuri de combatere Pesta Porcina Africana

Pesta Porcina Africana procedura organizare

Hotărârea nr. 3 a CNSSU – PPA

Plan suplimentar de măsuri pentru PPA nr. 67571 din 01.08.2018

Proiect Buget 2018 anexe

Solicitare acord de mediu pentru reabilitare si modernizare retea stradala sat Boita, comuna Boita, jud. Sibiu

Prelungire apel de selectie M19.2(6B/1)-01/17-02.03.2018

Apel selectie Grupul de Actiune Locala Tara Oltului


Comuna Boiţa este situată în partea de sud a judeţului Sibiu, într-o depresiune la poalele Munţilor Lotrului, la 22 Km de municipiul Sibiu. Boița are în administrare satele Boiţa, Lazaret, Lotrioara şi Paltin. Teritoriul comunei Boiţa este înconjurată de următoarele unităţi geografice:

  • la nord Depresiunea Sibiului;
  • la nord-est Podişul Hârtibaciului;
  • la vest Munţii Cindrelului;
  • la est Depresiunea Făgăraşului (Ţara Făgăraşului);
  • la sud Defileul Oltului (Trecătoarea Turnu Roşu).

Din punct de vedere al reliefului teritoriul comunei Boiţa este situat în zona de contact a depresiunii cu muntele.

Zona este caracterizată de un peisaj colinar cu înălţimi între 350 şi 425 m, dispus de la nord la sud, în trepte ce corespund în general marilor etape de evoluţie a depresiunii. Acesta s-a dezvoltat pe roci neconsolidate, cu o alternanţă de marne, argile nisipoase, nisipuri şi pietrişuri.

Hidrologia comunei Boiţa este strâns legată şi guvernată de râul Olt (bazinul cursului mijlociu al acestuia). Afluenţii săi din zona teritorială a comunei Boiţa sunt Dobriţa, Lotrioara, Megheşul, Moştera, Floarea. Elementele climatice care caracterizează comuna Boiţa sunt influenţate de întregul complex geografic din zona Defileului Oltului şi zona sudică a Depresiunii Sibiului. Iarna târziu şi primăvara devreme suflă dinspre Munţii Făgăraş şi Defileul Oltului un vânt catabatic de tip foehn, cunoscut local sub numele de Vântul Mare, care produce încălziri bruşte şi topirea rapidă a stratului de zăpadă.

Dintre toate componentele derivate ale mediului natural, vegetaţia locului, asociaţia floristică în ansamblul ei, este cea care impune varietatea, culoarea şi specificul acestui mediu. Vegetaţia naturală, bogată şi variată în specii a suferit transformări în decursul timpului prin defrişare şi desţelenire, făcând loc terenurilor arabile şi pajiştilor. Cea mai mare parte a dealurilor piemontane şi a unor porţiuni din terasele înalte sunt acoperite cu păduri de gorun (Quercus petraea), ce se întrepătrund cu făgetele (Deschampsio – Fagion).

În părţile de sud – Depresiunea Turnu Roşu şi prima parte a Defileului Oltului – se dezvoltă pajişti de stâncărie.

Etajarea asimetrică, varietatea fragmentării reliefului şi condiţiile de climat local au influenţat vădit structura şi distribuţia spaţială a fondului funciar, 50% revenind terenurilor arabile, concentrate în partea cu altitudine joasă, pe şesuri şi terase. În rest există terenuri pomicole, păşuni şi fâneţe, păduri, etc.

Fauna

Fauna zonei este în strânsă legătură cu flora existentă în această zonă. Elementele faunistice predominante unei păduri de gorun sunt păsările insectivore, granivore sau cu hrănire mixtă cum ar fi: turturica, privighetoarea, ciocănitoarea şi numeroase răpitoare. Fauna pajiştilor deluroase populează domeniile ierburilor de păşune şi dumbravă. Arealul acestora se întrepătrunde cu cel al terenurilor cultivate şi al domeniilor locuite. Dintre mamifere, rozătoarele dau nota comună – şoarecele de câmp, hârciogul, popândăul.

Fauna păsărilor sedentare şi a acelor migratoare este nelipsită. Aceasta se ataşează în egală măsură câmpului deschis, arăturilor, zăvoaielor, cât şi aşezărilor umane. Astfel de medii sunt dorite de ciocârlii, rândunele, vrăbii, cinteze, mierle. Mediul acvatic al zonei îl constituie râul Olt şi afluenţii săi, ce străbat comuna.

Resursele cadrului natural

Datorită morfologiei terenului şi a calităţii solurilor, culturile agricole sunt favorabile în această zonă. O resursă importantă a acestei zone o constituie materialul lemnos, reprezentat în special de gorun, exploatat de locuitorii zonei.

Activități economice

Domeniile de activitate economică sunt specifice zonei geografice de amplasare a comunei Boiţa, micro-mediului de afaceri local, precum şi a tradiţiilor specifice zonei. Dezvoltarea economică a comunei s-a materializat şi prin rezultatele economico-financiare ale agenţilor economici, din sectorul privat.