Componența Consiliului Local Boița

Consiliul Local Boiţa este autoritate administrativă autonomă deliberativă, este constituit din consilieri aleşi în condiţiile legii pe o perioadă de 4 ani.Consiliul Local se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare. În intervalul dintre şedinţe îşi desfăşoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte aprobarea sau respingerea proiectelor de hotărâri sau a altor acte.

Componenţa Consiliului Local Boiţa

1. Albu Ioan -Daniel e-mail:primariaboita@yahoo.com
2. Balinta Aspăzica e-mail:primariaboita@yahoo.com
3. Basarabă Nicolae e-mail:primariaboita@yahoo.com
4. Bălțat Nicolae e-mail:primariaboita@yahoo.com
5. Cocă Ioan e-mail:primariaboita@yahoo.com
6. Cocoş Nicolae e-mail:primariaboita@yahoo.com
7. Dragomir Ioan e-mail:primariaboita@yahoo.com
8.  Dragomir Ioan-Daniel e-mail:primariaboita@yahoo.com
9. Lupescu Ștefan e-mail:primariaboita@yahoo.com
10.Podişan Nicolae e-mail:primariaboita@yahoo.com
11.Poenariu Nicolae e-mail:primariaboita@yahoo.com

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia pentru Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism
1. BASARABĂ NICOLAE – preşedinte;
2. DRAGOMIR IOAN – secretar;
3. BĂLȚAT NICOLAE – membru;
4. COCĂ IOAN – membru;
5. PODIȘAN NICOLAE – membru.

2. Comisia pentru Învăţământ, Sănătate şi Familie, Muncă şi Protecţie Socială, Protecţie Copii, Tineret şi Sport, Activităţi Social-Culturale, Culte
1 ALBU IOAN – preşedinte;
2. POENARIU NICOLAE – secretar;
3. DRAGOMIR IOAN-DANIEL – membru;

3. Comisia pentru Agricultură, Juridică şi de Disciplină
1. COCOȘ NICOLAE – preşedinte;
2. BALINT ASPĂZICA – secretar;
3. LUPESCU ȘTEFAN – membru;