Componența Consiliului Local Boița

Consiliul Local Boiţa este autoritate administrativă autonomă deliberativă, este constituit din consilieri aleşi în condiţiile legii pe o perioadă de 4 ani.Consiliul Local se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare. În intervalul dintre şedinţe îşi desfăşoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte aprobarea sau respingerea proiectelor de hotărâri sau a altor acte.

Componenţa Consiliului Local Boiţa

 

1.  Doamna Balint Aspăzica
2.  Domnul Basarabă Ioan-Petruț
3.  Domnul Basarabă Nicolae
4.   Domnul Bădilă Toma
5.   Domnul Bălțat Nicolae
6.  Domnul Bobeică Ștefan-Niță
7.   Domnul Dragomir Ioan-Daniel
8.   Domnul Leu Ioan
9.   Domnul Lupescu Filip
10. Doamna Piticaș Paraschiva

11.Domnul Cocă Emanoil

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia pentru Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism

 1. Lupescu Filip, presedinte;
 2. Basarabă Nicolae,secretar;
 3. Leu Ioan, membru:
 4. Bădilă Toma, membru;
 5. Bobeică Ștefan-Niță, membru

2. Comisia pentru Învăţământ, Sănătate şi Familie, Muncă şi Protecţie Socială, Protecţie Copii, Tineret şi Sport, Activităţi Social-Culturale, Culte

 1. Dragomir Ioan-Daniel, președinte;
 2. Piticaș Paraschiva, secretar;
 3. Bălțat Nicolae, membru.

3. Comisia pentru Agricultură, Juridică şi de Disciplină

 1. Cocă Emanoil, președinte;
 2. Balint Aspăzica, secretar;
 3. Basarabă Ioan-Petruț, membru.