Hotarari consiliu 2012

HOTARARI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOITA – ANUL 2012

HCL nr.1/2012 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boita pe anul 2012

HCL 2/2012 pentru modificarea HCL nr.35/2011 privind impozitele si taxele locale pe anul 2012

HCL nr.3/2012 privind aprobarea programului de audiente acordate de catre primarul, viceprimarul si consilierii locali ai comunei Boita

HCL nr.4/2012 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si al indemnizatiilor pentru anul 2012

HCL nr.5/2012 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al comunei Boita in Consiliul de administratie al asocierii in participatiune cu SC Belvedere Construct SRL

HCL nr.6/2012 privind actualizarea PAAR

HCL nr.7/2012 privind aprobarea Planului de actiuni pentru beneficiarii de VMG pe anul 2012

HCL nr.8/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru Fundatia Heart of Hope

HCL nr.9/2012 privind utilizarea execedentului bugetar din anul 2011

HCL nr.10/2012 privind informatiile de interes public

HCL nr.11/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.12/2012 pentru modificarea si completarea HCL nr.66/2006 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Boita

HCL nr.13/2012 pentru modificarea si completarea HCL nr.67/2006 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Boita

HCL nr.14/2012 privind aprobarea reorganizarii Retelei scolare din Comuna Boita, pentru anul scolar 2012-2013

HCL NR.15/2012 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrele II, III si IV pe anul 2011

Cont executie sectiunea dezvoltare trim II

Cont executie sectiunea functionare trim II

Cont executie sectiunea dezvoltare trim II

Cont executie sectiunea functionare trim II

Bilant trim II

Cont executie sectiunea dezvoltare trim III

Cont executie sectiunea functionare trim III

Cont executie sectiunea dezvoltare trim III

Cont executie sectiunea functionare trim III

Bilant trim III

Cont executie sectiunea functionare trim IV

Cont executie sectiunea dezvoltare trim IV

Cont executie sectiunea dezvoltare trim IV

Cont executie sectiunea functionare trim IV

Bilant trim IV

HCL nr.16/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de functionare

HCL nr.17/2012 privind aprobarea masurilor de gospodarire comunala pentru anul 2012

HCL nr. 18/2012 privind aprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

HCL nr 19/2012 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de asociere în participaţiune nr. 1096/30.05.2007 încheiat cu S.C. BELVEDERE CONSTRUCT S.R.L. ŞELIMBĂR

HCL nr. 20/2012 pentru modificarea şi completarea HCL nr.6/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi administrarea păşunatului comunei Boiţa

HCL NR. 21/2012 privind aprobarea Agendei pentru evenimentul anual “Zilele Boiţei”, ediţia a VIII-a, precum şi a sumei necesare din bugetul local al comunei Boiţa, pentru organizarea acestuia

HCL NR.22/2012 privind constituirea Unităţii Locale de Sprijin în Comuna Boiţa

HCL NR. 23/2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2012

HCL nr.24/1/2012 privind alegerea comisiei de validare

HCL nr.25/2/2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 10 iunie 2012

HCL nr.26/3/2012 privind constituirea Consiliului Local al comunei Boita

HCL nr.27/4/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr29/5/2012 privind alegerea viceprimarului comunei Boita

HCL nr.29/6/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

HCL nr.30/2012 privind atribuirea denumirii Scolii Gimnaziale Boita “Ion Albescu”

HCL nr.31/2012 privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul local pentru participarea Scolii cu clasele I-VIII Boita la concursul “Comorile din Tara Oltului”

HOTĂRÂREA NR.32/2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2012

HOTĂRÂREA NR. 33/2012 privind aprobarea realizării lucrărilor necesare pregătirii anului şcolar 2012-2013

HOTĂRÂREA NR.34/2012 privind realizarea lucrărilor de reabilitare şanţuri – tronson str. Andrei Şaguna din Boiţa, de la nr. 175 (198) la nr. 177(200)

HOTĂRÂREA NR.35/2012 privind realizarea lucrărilor de regularizare pârâul Boicioara

HOTĂRÂREA NR.36/2012 privind realizarea lucrărilor de reabilitare str. Boicioara din satul Boiţa

HOTÂRÂREA NR. 37/2012 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Boiţa

HOTĂRÂREA NR. 38/2012 privind dezlipirea imobilului – păşune – proprietatea privată a comunei Boiţa, identificat în CF 18 Boiţa, nr.top.6308, 6309 şi concesionarea unei suprafeţe de 302 mp prin licitaţie p

HOTĂRÂREA NR.39/2012 privind dezlipirea imobilului – păşune – proprietatea privată a comunei Boiţa, identificat în CF 18 Boiţa, nr.top.6308, 6309 şi concesionarea unei suprafeţe de 824 mp prin licitaţie pu

HOTĂRÂREA NR. 40/2012 privind dezmembrarea imobilului – păşune – proprietatea privată a comunei Boiţa, identificat în CF 100456 Boiţa, nr.top. 6307/1/1 şi concesionarea lotului cu nr.cad./top. 100572 în suprafaţ&

HCL NR.41/2012 privind alegerea presedinteului de sedinta

HCL NR.42/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit al proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 43/2012 privind mandatarea primarului comunei Boiţa în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare ECO SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 44/2012 privind încetarea mandatului de viceprimar al Comunei Boiţa al domnului Bădilă Toma

HOTĂRÂREA NR. 45/2012 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Comunei Boiţa al domnului Dragomir Ioan

HOTĂRÂREA NR. 46/2012 pentru modificarea HCL nr.26/ 3/2012 privind consituirea Consiliului Local al comunei Boiţa

HOTĂRÂREA NR.47/2012 privind completarea Comisiei pentru agricultură , juridică şi de disciplină a Consiliului Local al comunei Boiţa

HOTĂRÂREA NR. 48/2012 privind alegerea viceprimarului comunei Boiţa

HOTÂRÂREA NR. 49/2012 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Boiţa

HOTĂRÂREA NR.50/2012 privind dezlipirea imobilului – păşune – proprietatea privată a comunei Boiţa, identificat în CF 100583 (CF vechi 2626) Boiţa, nr.top.5994/b/1/2/1 şi concesionarea fără licitaţie publ

HCL 51/2012 privind rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii, pe anul 2012

HCL 52/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Boita