Hotarari consiliu 2016

HOTARARI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOITA – ANUL 2016

HOTĂRÂREA NR. 58/2016 privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

HOTĂRÂREA NR.57/2016 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școalii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile noiembrie – decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR. 56/2016 privind aprobarea Actului Adiţional nr.10 la Contractul de închiriere al locuinţei nr. 2430/2005 încheiat între Comuna Boiţa şi dl. Miu Pavel

HOTĂRÂREA NR.55/2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 54/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR. 53/2016 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Boița

HOTĂRÂREA NR. 52/2016 privind aprobarea tarifului actualizat și a taxei speciale de salubrizare în Comuna Boita, Județul Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 51/2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 50/2016 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 49/2016 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Boița în anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 48/2016 privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fara stapan al comunei Boita, judetul Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 47/2016 privind aprobarea prețurilor pentru materialul lemnos fasonat la cioată din fondul forestier al comunei Boița în anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 46/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Primăria comunei Boiţa, pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 45/2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.44/2016 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al comunei Boița în anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 43/2016 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare în Comuna Boita, Județul Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 42/2016 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al comunei Boița

HOTĂRÂREA NR.41/2016 privind actualizarea Comisiei de control pentru verificarea lucrarilor de intretinere a pasunilor la nivelul Comunei Boiţa

HOTĂRÂREA NR.40/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR. 39/2016 privind aprobarea programului audienţelor acordate cetăţenilor de către Primarul, Viceprimarul şi Consilierii locali ai comunei Boiţa în anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 38/2016 pentru modificarea HCL Boița nr.29/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

HOTĂRÂREA NR. 37/2016 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al comunei Boița în anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 36/2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa, precum si modificarea programului de investitii pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.35/2016 privind aprobarea realizarii lucrarilor „Renovarea Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boita, din satul Boiţa, comuna Boița, județul Sibiu”

HOTĂRÂREA NR.34/2016 privind stabilirea activităţilor pentru prestarea de muncă neremunerată în folosul comunității de către persoanele condamnate

HOTĂRÂREA NR.33/2016 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boița nr. 25/28.06.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boița pentru anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 32/2016 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boița nr. 23/30.05.2016 privind aprobarea diminuării utilizării excedentului pe anul 2015

HOTĂRÂREA NR.31/2016 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 11/13.05.2013 încheiat cu dl. Sighencea Toma, ulterior cu dna. Berbecar Elena

HOTĂRÂREA NR.30/2016 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 1469/05.05.2014 încheiat cu dl. TICHIREL ROBERT-PAVEL

HOTĂRÂREA NR. 29/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

HOTĂRÂREA NR. 28/5/ 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Boiţa

HOTĂRÂREA NR. 27/4/ 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR. 26/3/2016 privind constituirea Consiliului Local al comunei Boiţa

HOTĂRÂREA NR. 25/2/ 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

HOTĂRÂREA NR. 24/1/2016 privind alegerea comisiei de validare

HOTĂRÂREA NR. 23/2016 privind aprobarea Agendei pentru evenimentul anual “Zilele Boiţei”, ediţia a XII-a, precum şi a sumei necesare din bugetul local al comunei Boiţa, pentru organizarea acestuia

HOTĂRÂREA NR. 22/2016 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

HOTĂRÂREA NR. 21/2016 privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2016-2017

HOTĂRÂREA NR.20/2016 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Boiţa prin transformarea unor functii publice de executie

HOTĂRÂREA NR.19/2016 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri pajiști comunale, situate in extravilanul comunei Boita, pentru pasunatul bovinelor şi ovinelor

HOTĂRÂREA NR. 18/2016 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 1205/11.05.2015 încheiat cu DL. LEU IOAN

HOTĂRÂREA NR.17/2016 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 1191/11.05.2015 încheiat cu DL. BASARABĂ IOAN

HOTARAREA NR. 16/2016 privind aprobarea actului aditional la Convenţia nr. 405/22.02.2011 încheiată între COMUNA BOIŢA si S.C. COMTRAM S.A.

HOTĂRÂREA NR.15/2016 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al comunei Boița

HOTĂRÂREA NR.14/2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.13/2016 privind angajarea unui apărător care să susţină interesele Consiliului Local al comunei Boiţa în faţa instanţei de judecată

HOTĂRÂREA NR. 12/2016 privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea Comunei Boiţa pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 11/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 HOTĂRÂREA NR. 10/2016 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al comunei Boița în anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 9/2016 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Boiţa

HOTĂRÂREA NR. 8/2016 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 7/2016 privind programul audienţelor acordate cetăţenilor de către Primarul, Viceprimarul şi Consilierii locali ai comunei Boiţa în anul 2016

HOTARAREA NR.6/2016 privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2016, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRÂREA NR. 5/2016 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.4/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare si modernizare rețea stradală comuna Boița, sat Boiţa, judeţul Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 3/2016 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

HOTĂRÂREA NR.2/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie ,,Sistem de alimentare cu apa potabila comuna Boita, sat Boiţa, judeţul Sibiu”

HOTĂRÂREA NR. 1/2016 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al Comunei Boiţa pe anul 2015