Hotarari consiliu 2018

 

HOTĂRÂREA NR. 1/2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al Comunei Boiţa pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 2/2018 pentru completarea HCL Boița nr. 1/2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al Comunei Boiţa pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 3/2018 privind mandatarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L.

HOTĂRÂREA NR.4/2018 pentru modificarea HCL nr.54/2017 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018

HOTARAREA NR.5/2018 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRÂREA NR.6/2018 privind programul audienţelor acordate cetăţenilor de către Primarul, Viceprimarul şi Consilierii locali ai comunei Boiţa în anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 7/2018 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 8/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Boița, județul Sibiu

HOTĂRÂREA NR.9/2018 privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

HOTĂRÂREA NR. 10/2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.11/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile noiembrie-decembrie 2017 si ianuarie 2018

HOTĂRÂREA NR. 12/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.13/2018 privind aprobarea atestării la domeniul public al comunei Boița a imobilului identificat în CF 100703 Boița (CF vechi 570) nr. Top. 6352 și trecerii acestuia din domeniul public al comunei Boita, în domeniul public al Judeţului Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 14/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 15/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna februarie 2018

HOTĂRÂREA NR. 16/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu pentru administrarea fondului forestier al comunei Boița

HOTĂRÂREA NR. 17/2018 pentru completarea HCL Boița nr. 10/2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 18/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.19/2018 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a pasunilor încheiate în anul 2013

HOTĂRÂREA NR.20/2018 privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere a pășunilor comunale

HOTĂRÂREA NR.21/2018 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 23/13.05.2013 încheiat cu dl. Basarabă Gheorghe-Toader

HOTĂRÂREA NR.22/2018 privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a comunei Boița

HOTĂRÂREA NR.23/2018 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri agricole, situate in extravilanul comunei Boita

HOTĂRÂREA NR. 24/2018 privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.25/2018 privind aprobarea Agendei pentru evenimentul anual “Zilele Boiţei”, ediţia a XIV-a, precum şi a sumei necesare din bugetul local al comunei Boiţa, pentru organizarea acestuia

HOTĂRÂREA NR.26/2018 privind modificarea programului de investitii al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.27/2018 privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea modificării tarifului solicitat de operatorul de colectare și transport din zona 1 Sibiu S.C. SOMA S.R.L.

HOTĂRÂREA NR.28/2018 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri pajiști comunale, situate in extravilanul comunei Boita, pentru pășunatul animalelor

HOTĂRÂREA NR. 29/2018 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a pasunilor încheiate în anul 2013HOTĂRÂREA NR. 30/2018 privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2018-2019

HCL 32-2018 HOTĂRÂREA NR.31/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna martie 2018

HOTĂRÂREA NR. 32/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna aprilie 2018

HOTĂRÂREA NR.33/2018 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a pășunii nr.5/2013 încheiat cu dl. Leu Ioan

HOTĂRÂREA NR. 34/2018 privind modificarea Comisiei de control pentru verificarea lucrarilor de întreținere a pașunilor la nivelul Comunei Boiţa