Proiecte de Hotărâri

PROIECTE DE HOTARARI 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1/2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al Comunei Boiţa pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2/2020 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3/2020 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.68/2019 privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2020-2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 , prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu pentru administrarea fondului forestier al comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.5/2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna decembrie 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.6/2020 privind aprobarea Actului Adiţional nr.13 la Contractul de închiriere al locuinţei nr. 2430/2005 încheiat între Comuna Boiţa şi dl. Miu Pavel

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.7/2020 privind aprobarea accesării schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.8/2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2020

PROIECT BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.9/2020 privind aprobarea decontului pentru luna decembrie 2019 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.10/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitații pentru operatorii economici privind masa lemnoasă din fondul forestier al comunei Boița în anul 2020

PROIECTE DE HOTARARI 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1/2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al Comunei Boiţa pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2/2019 pentru modificarea HCL Boița nr. 66/2018 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3/2019 privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Județul Sibiu”

Regulament instituire taxa_salubrizare Regulament instituire taxa_salubrizare Regulament instituire taxa_salubrizare

Anexe Reg taxa_declaratii impunere

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4/2019 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul primariei comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.5/2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna decembrie 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/2019 privind aprobarea decontului pentru luna decembrie 2018 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.7/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 , prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu pentru administrarea fondului forestier al comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.8/2019 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2019 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.9/2019 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10/2019 privind aprobarea încetării contractului de închiriere pasune nr. 1203/2015 încheiat între Comuna Boiţa şi domnul Grigorescu Florin

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11/2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna ianuarie 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12/2019 privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13/2019 privind aprobarea actului adițional nr.2 la contractul de administrare nr. 1215/25.01.2013 a suprafeţei de fond forestier aparţinând Comunei Boiţa, dintre Primăria comunei Boiţa şi Direcţia Silvică Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/2019 privind aprobarea decontului pentru luna ianuarie 2019 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15/2019 privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase fasonate exploatate din fondul forestier al comunei Boița începând cu 01.03. 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.16/2019 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de operare a stației de sortare Șura Mică, a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.17/2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare si modernizare retea stradala comuna Boita, sat Boiţa, judeţul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.18/2019 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ,,Reabilitare si modernizare rețea stradală sat Boiţa, comuna Boiţa, judeţul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.19/2019 privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

PROIECT DE HOTARARE NR.20/2019 privind aprobarea actului adițional nr.1 la Contractul de comodat nr. 808/2014 încheiat cu doamna doctor Băcilă Ioana-Ruxandra, pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet Stomatologic

PROIECT DE HOTARARE NR.21/2019 privind aprobarea actului adițional nr.1 la Contractul de comodat nr. 805/2014 încheiat cu doamna doctor Siminel Dorina, pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie

PROIECT DE HOTARARE NR.22/2019 privind aprobarea actului adițional nr.1 la Contractul de comodat nr. 806/2014 încheiat cu Cabinet Medical Individual medic de familie doctor Jinar Ioana-Claudia, pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie

PROIECT DE HOTARARE NR.23/2019 privind aprobarea actului adițional nr.1 la Contractul de comodat nr. 807/2014 încheiat cu doamna doctor Rus-Marinca Alina, pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.24/2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna februarie 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.25/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26/2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2019 Buget chletuieli 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27/2019 privind aprobarea închirierii pajiștii libere din zona Vârful Mare proprietatea privată a comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.28/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al ședinței extraordinare a Consiliului Local Boița din 12.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30/2019 privind aprobarea Agendei pentru evenimentul anual “Zilele Boiţei”, ediţia a XV-a, precum şi a sumei necesare din bugetul local al comunei Boiţa, pentru organizarea acestuia

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.31/2019 privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea majorării de tarif solicitată de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 32/2019 privind aprobarea deconturilor pentru lunile februarie-martie 2019 prezentate de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.33/2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna martie 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.34/2019 privind aprobarea participării comunei Boița la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție electrică

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.84/2018 privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2019-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 35/2019 privind aprobarea decontului pentru luna aprilie 2019 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.36/2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna aprilie 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.37/2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.38/2019 privind aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, precum si aprobarea Statului actualizat al Asociației

PH 38 Anexa 1 aditional Statut ADI ECO Sibiu

PH 38 Anexa 2 Statut ADI ECO Sibiu actualizat

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.39/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al ședinței ordinare a Consiliului Local Boița din 31.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.40/2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna mai 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.41/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.42/2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna iunie 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.43/2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44/2019 privind aprobarea deconturilor pentru lunile aprilie și iunie 2019 prezentate de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.45/2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul Comunei Boița, județul Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.46/2019 privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul Comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.47/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale pentru anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.48/2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna iulie 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49/2019 privind aprobarea deconturilor pentru lunile mai și iulie 2019 prezentate de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 50/2019 modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.51/2019 privind mandatarea reprezentantului comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea modificării tarifului solicitat de operatorul de colectare și transport din zona 1 Sibiu S.C. SOMA S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.52/2019 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boița nr. 54/12.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boița pentru anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53/2019 privind aprobarea decontului pentru luna august 2019 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.54/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.56/2019 privind aprobarea participării UAT COMUNA BOIȚA în calitate de membru la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ITI Microregiunea Ţara Făgăraşului”, aprobarea actului constitutiv si a statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ITI Microregiunea Ţara Făgăraşului”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57/2019 privind aprobarea încetării contractului de închiriere a pășunii comunale Boicioara, încheiat cu dl. Lupu Adrian-Ioachim

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.58/2019 privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea terenului, situat în Boiţa, sat Boiţa, nr.429, înscris în CF 100372, nr. Cad. 100372, nr.top. 658/2, 659/2 către doamna Mohor Elena-Gabriela

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.59/2019 privind aprobarea decontului pentru luna septembrie 2019 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.60/2019 privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.61/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare, modernizare și recompartimentare imobil existent, extindere și schimbare de destinație din locuință în spații destinate activităților școlare – adresa com. Boița, str. Traian, nr. 78, CF 100360, jud Sibiu ”

Anexa nr. 1 la PH 61-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.62/2019 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 51/2006 încheiat de Comuna Boiţa cu dl. Popșor Ioan și dna. Popșor Mariana PH 62 act aditional contract Popsor Ioan

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.63/2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile august-septembrie 2019

PROIECT DE HOTARARE NR. 64/2019 privind acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 5000 de lei, din bugetul local pe anul 2019, cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani in data de 01.12.2019 doamnei Voicu Elena

PROIECT DE HOTARARE NR. 65/2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unei bonificatii din bugetul local persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in Comuna Boita

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.66/2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa si modificarea programului de investitii pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 67/2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Boița în anul 2020

Anexele 1-4  la PH 67-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.68/2019 privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2020-2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69/2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Boița pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70/2019 privind mandatarea reprezentantului comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 7 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.71/2019 privind aprobarea deconturilor pentru lunile octombrie-noiembrie 2019 prezentate de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.72/2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile octombrie-noiembrie 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29/2019 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.73/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinta

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.74/2019 privind utilizarea excedentului bugetar

PROIECTE DE HOTARARI 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1/2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al Comunei Boiţa pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2/2018 privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3/2018 pentru completarea HCL Boița nr. 1/2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al Comunei Boiţa pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4/2018 privind mandatarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5/2018 privind aprobarea deconturilor pentru perioada noiembrie-decembrie 2017 prezentate de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/2018 pentru modificarea HCL nr.54/2017 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.7/2018 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.8/2018 privind programul audienţelor acordate cetăţenilor de către Primarul, Viceprimarul şi Consilierii locali ai comunei Boiţa în anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.9/2018 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.10/2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2018

Anexe PH 10/2018 buget local 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Boița, județul Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.13/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile noiembrie-decembrie 2017 si ianuarie 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.14/ 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.15/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu pentru administrarea fondului forestier al comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.17/2018 privind aprobarea atestării la domeniul public al comunei Boița a imobilului identificat în CF 100703 Boița (CF vechi 570) nr. Top. 6352 și trecerii acestuia din domeniul public al comunei Boita, în domeniul public al Judeţului Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.18/2018 pentru completarea HCL Boița nr. 10/2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.19/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.20/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna februarie 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.18/2018 pentru completarea HCL Boița nr. 10/2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.21/2018 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a pasunilor încheiate în anul 2013

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22/2018 privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere a pășunilor comunale

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 23/2018 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 23/13.05.2013 încheiat cu dl. Basarabă Gheorghe-Toader

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24/2018 privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25/2018 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri agricole, situate in extravilanul comunei Boita

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27/2018 privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea Comunei Boiţa pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28/2018 privind aprobarea Agendei pentru evenimentul anual “Zilele Boiţei”, ediţia a XIV-a, precum şi a sumei necesare din bugetul local al comunei Boiţa, pentru organizarea acestuia

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29/2018 privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea modificării tarifului solicitat de operatorul de colectare și transport din zona 1 Sibiu S.C. SOMA S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.30/2018 privind modificarea programului de investitii al Comunei Boiţa pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 31/2018 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri pajiști comunale, situate in extravilanul comunei Boita, pentru pășunatul animalelor

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.32/2018 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a pasunilor încheiate în anul 2013

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.76/2017 privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.33/2018 privind constituirea Comisiei de preluare a terenului din Cariera Meghiș

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.34/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna martie 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 35/2018 privind aprobarea deconturilor pentru perioada februarie-martie2018 prezentate de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.36/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.37/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna aprilie 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.38/2018 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a pășunii nr.5/2013 încheiat cu dl. Leu Ioan

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.39/2018 privind modificarea Comisiei de control pentru verificarea lucrarilor de întreținere a pașunilor la nivelul Comunei Boiţa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40/2018 privind aprobarea decontului pentru luna aprilie 2018 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTARARE NR.  41/2018 aprobarea realizarii lucrarilor de Reabilitare a drumului Rau Vadului-Capraret, din satul Paltin

RAPORT privind aprobarea realizarii lucrarilor „Reabilitare drum de pe Râul Vadului – Căprăreț”, din satul Paltin, comuna Boița, județul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42/2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Boița

Anexa 1 Amenajament pastoral

Amenajament pastoral

PROIECT DE HOTARARE NR. 43 privind aprobarea realizarii lucrarilor de “Reabilitare a Pavilionului” din satul Boita, comuna Boita, jud. Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44/2018 privind aprobarea decontului pentru luna mai 2018 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.45/2018 privind aprobarea Actului Adiţional nr.8 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.46/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna mai 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47/2018 privind aprobarea efectuării lucrărilor de rărituri de către Ocolul Silvic Sibiu în fondul forestier al comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.48/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna iunie 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49/2018 privind aprobarea decontului pentru luna iunie 2018 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.50/2018 privind modificarea programului de investitii al Comunei Boiţa pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51/2018 privind aprobarea cantității și prețului de vânzare a lemnului de foc către populație din fondul forestier al comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 52/2018 privind aprobarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare în Comuna Boita, Județul Sibiu, pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.53/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna iulie 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.54/2018 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei Boița, către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, pe durata de existență a obiectivelor și de execuție a lucrărilor aferente proiectului ”Realizare conductă de transport gaze naturale de interconectare între 3” Racord alimentare SRM Boița și 8”-6” Racord alimentare SRM Turnu Roșu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55/2018 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Comunei Boiţa al domnului Cocă Ioan

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 56/2018 privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de 20 mc masă lemnoasă, pentru Primăria comunei Boiţa, pentru repararea stânei din zona Tisa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57/2018 pentru modificarea HCL Boița nr. 24/1/2016 privind alegerea comisiei de validare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58/2018 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Boiţa al doamnei Stoica Elena

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.59/2018 privind modificarea componenţei Comisiei de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism a Consiliului Local al comunei Boiţa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 60/2018 privind aprobarea deconturilor pentru lunile ianuarie-august 2018 prezentate de către Ocolul Silvic Sibiu

PH 61 alegere presedinte de sedinta

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.62/2018 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boița nr. 55/19.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boița pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.63/2018 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.64/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 66/2018 privind aprobarea decontului pentru luna septembrie 2018 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.67/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile august, septembrie și diferența din iulie 2018

PROIECT DE HOTARARE NR. 68/2018 privind suspendarea acordării normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Compartimentului ”Poliția Locală Boița”, începând cu data de 01.11.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70/2018 privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea “Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Sibiu”

Regulament salubrizare final cu modificari

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.71/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.72/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna octombrie 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 73/2018 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Boița în anul 2019

Anexe PH valorificare masa lemnoasa 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74/2018 privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 5 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipal în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016

Aditional 5 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipal în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016

Anexa 7_Indicatori_Contract_Colectare si transport

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 75/2018 privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie nr.178/17.05.2016„

Act Aditional Brantner conform OUG 74 din 2018

Anexa 7 la ctr de delegare Statii Brantner OUG 74

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76/2018 privind aprobarea decontului pentru luna octombrie 2018 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69/2018 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.77/2018 privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiilor PUG şi RLU Boiţa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.78/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna noiembrie 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.79/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.80/2018 privind utilizarea excedentului bugetar

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.81/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 83/2018 privind aprobarea decontului pentru luna noiembrie 2018 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECTE DE HOTARARI 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.79/2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa si modificarea programului de investitii pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.78/2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr.11 la Contractul de închiriere al locuinţei nr. 2430/2005 încheiat între Comuna Boiţa şi dl. Miu Pavel

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77/2017 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.76/2017 privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.75/2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.74/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.73/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna octombrie 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 72/2017 privind aprobarea deconturile pentru perioada ianuarie – octombrie 2017 prezentate de către Ocolul Silvic Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 71/2017 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Boița în anul 2018

Convocare Consiliul Local in sedinta extraordinara la 22.11.2017

Convocare Consiliul Local Boita in sedinta extraordinara la 31.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.70/2017 privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea terenului, situat în Boiţa, sat Boiţa, nr.429, înscris în CF 100372, nr. Cad. 100372, nr.top. 658/2, 659/2 către doamna Mohor Elena-Gabriela

PROIECT DE HOTARARE NR.69/2017 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru bursa de merit și bursa de studiu pentru elevii care învață în învățământul preuniversitar din Comuna Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.68/2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa si modificarea programului de investitii pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.67/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile august-septembrie 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Primăria comunei Boiţa, pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.66/2017 privind aprobarea continuității furnizarii/prestării serviciilor de sortare și compostare în Stațiile de Sortare și Compostare Șura Mică și în Stația de Sortare Cisnădie de către operatorul Asocierea SC Brantner Environment SRL – SC Brantner Servicii Ecologice SRL -SC Schuster &CO Ecologic SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.65/2017 privind certificarea regimului juridic al investiţiei ,,Reabilitare si modernizare retea stradala comuna Boita, sat Boiţa, judeţul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.64/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62/2017 pentru modificarea HCL Boița nr. 39/2010 privind acordarea unor facilităţi personalului voluntar încadrat în Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Boiţa, Judeţul Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.61/2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

Convocare CL Boita in sedinta extraordinara in data de 20-07-2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE 60/2017 privind abrogarea HCL 25/2017 privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Boita

PROIECT DE HOTĂRÂRE 59/2017 utilizare terenului de sport al Scolii Generale “Ion Albescu” Boita administrat de catre Consiliul Local al comunei Boita

PROIECT DE HOTĂRÂRE 58/2017 incetarea contractului de asociere in participatiune nr. 1096/30.04.2007 incheiat cu Belvedere Construct

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.57/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 56/2017 privind aprobarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare în Comuna Boita, Județul Sibiu, pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.55/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile iunie-iulie 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.54/2017 privind certificarea desfăşurării pe raza comunei Boita a unor activităţi socio-culturale. în vederea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Dotarea caminului cultural Boita din comuna Boita, judetul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.53/2017 privind aprobarea implementării proiectului de investiţii „Dotarea Căminului Cultural Boița din comuna Boiţa, judeţul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.52/2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa si modificarea programului de investitii pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.50/2017 privind aprobarea trecerii terenului identificat cu nr. top. 6352, înscris în CF 100703 Boița, din domeniul public al comunei Boita, în domeniul public al Judeţului Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.49/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna mai 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.48/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47/2017 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren pajiște comunală, situat in extravilanul comunei Boita, pentru pășunatul ovinelor

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 46/2017 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului ”Sală de tineret” (Pavilion), situat in intravilanul comunei Boita, sat Boița, str. Traian, nr.429, jud. Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.45/2017 privind aprobarea participării comunei Boița la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul RABLA 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către comuna Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.44/2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.43/2017 iniţiat de primarul comunei Boiţa, dl. Mohor Nicolae, privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna aprilie 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.42/2017 iniţiat de primarul comunei Boiţa, dl. Mohor Nicolae, privind aprobarea acordării normei de hrană personalului Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boița şi a Regulamentului de acordare a normei de hrană

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.41/2017 iniţiat de primarul comunei Boiţa, dl. Mohor Nicolae privind aprobarea Agendei pentru evenimentul anual “Zilele Boiţei”, ediţia a XIII-a, precum şi a sumei necesare din bugetul local al comunei Boiţa, pentru organizarea acestuia

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.40/2017 iniţiat de consilierul local Lupescu Ștefan privind reconstituirea Muzeului comunal Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.39/2017 iniţiat de consilierul local Lupescu Ștefan privind reconstituirea Cântarului comunal, fixarea amplasamentului și executarea lucrărilor de punere în funcțiune al acestuia

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.38/2017 iniţiat de consilierul local Cocoș Nicolae, privind adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul autorității locale a comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.37/2017 iniţiat de consilierul local Lupescu Ștefan privind depozitarea materialelor de construcții și parcarea mașinilor pe domeniul public al comunei Boița

PROIECT DE HOTARARE NR.36/2017 iniţiat de consilierul local Lupescu Ștefan, privind închirierea prin licitație publică a terenului de pe domeniul public al comunei Boița în suprafață de 100 mp, amplasat în fața proprietății dlui. Leu Ioan, str. Traian, nr.362, Boița

PROIECT DE HOTARARE NR.35/2017 iniţiat de consilierul local Lupescu Ștefan privind închirierea prin licitație publică a terenului de pe domeniul public al comunei Boița în suprafață de 25 mp, amplasat în fața proprietății dlui. Podișan Nicolae, str. Traian, nr.297, Boița

PROIECT DE HOTARÂRE NR.34/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna martie 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33/2017 privind aprobarea radierii Remizei PSI din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 32/2017 privind aprobarea înființării Ansamblului folcloric „Flori Boicene” al Consiliului Local al comunei Boița și a regulamentului de organizare si funcționare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.31/2017 privind aprobarea realizarii lucrarilor „Reabilitare DC 73 Lotrioara”, din satul Lotruioara, comuna Boița, județul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30/2017 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren pajiște comunală, situat in extravilanul comunei Boita, pentru pășunatul ovinelor

PROIECT DE HOTARARE BUGETUL LOCAL 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.29/2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28/2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALURIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26/2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.25/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna februarie 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.24/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.23/2017 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ,,Reabilitare si modernizare rețea stradală sat Boiţa, comuna Boiţa, judeţul Sibiu”

Anexa PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.22/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare si modernizare retea stradala comuna Boita, sat Boiţa, judeţul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.22/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare si modernizare retea stradala comuna Boita, sat Boiţa, judeţul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.21/2017 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie,,Sistem de alimentare cu apa potabila – sat Boiţa, comuna Boiţa, judeţul Sibiu”

Anexa PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.20/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie ,,Sistem de alimentare cu apa potabilă sat Boita, comuna Boiţa, judeţul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.20/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie ,,Sistem de alimentare cu apa potabilă sat Boita, comuna Boiţa, judeţul Sibiu”

Convocare Consiliul Local Boita in sedinta extraordinara in 12 februarie 2017

Proiect de hotărâre 19-2017 privind aprobarea restituirii imobilului Remiza PSI Boița din Boița, str. Andrei Șaguna, nr. 243, Bisericii Ortodoxe Boița

Proiect de hotărâre 18-2017 privind aprobarea lucrărilor la construcția Șura comunală din curtea Dispensarului, Boița, str. Traian, nr. 268

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.17/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna ianuarie 2017

Proiect de hotărâre 16-2017 privind aprobarea lucrărilor de reabilitare a drumului forestier, din zona Meghișul Mare și Meghișul Mic din comuna Boița

Proiect de hotărâre 15-2017 privind executarea de lucrări pentru curățarea și igienizarea fântânilor, șipoatelor de apă potabilă din localitatea Boița

Proiect de hotărâre 14-2017 privind aprobarea recuperării închirierilor care nu s-au făcut pentru terenurile agricole proprietatea comunei Boița

Proiect de hotărâre 13-2017 privind înlocuirea și completarea tacâmurilor și a veselei uzate de la Căminul Cultural al comunei Boița

Proiect de hotărâre 12-2017 privind informarea cetățenilor cu privire la organizarea ședințelor Consiliului Local Boița

Proiect de hotărâre 11-2017 privind aprobarea recuperării închirierii care nu s-a făcut la Covăcie din Boița, str. Văii, nr.275 (nr. vechi 250)

Proiect de hotărâre 10-2017 privind aprobarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor și podețelor din extravilanul localității Boița

Proiect de hotărâre 9-2017 privind aprobarea realizării lucrarilor de desecare a terenurilor agricole inundate

Proiect de hotărâre 8-2017 privind aprobarea de lucrări de întreținere și curățare a terenurilor pășuni, proprietatea Comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7/2017 privind aprobarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare în Comuna Boita, Județul Sibiu, pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/2017 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Boiţa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.5/2017 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4/2017 privind programul audienţelor acordate cetăţenilor de către Primarul, Viceprimarul şi Consilierii locali ai comunei Boiţa în anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3/2017 privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2/2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr.4 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

PROIECTE DE HOTARARI 2016

PROIECT DE HOTARARE NR. 74/2016 privind necesitatea executării lucrărilor la Cimitirul Eroilor din localitatea Boița

PROIECT DE HOTARARE NR. 73/2016 privind aprobarea lucrărilor de terminare a construcției pentru realizarea obiectivului de investiții ”Consolidare, extindere și mansardare corp B” a casei din curtea Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița;

PROIECT DE HOTARARE NR. 72/2016privind aprobarea recuperării închirierii care nu s-a făcut la Pavilionul de Joc din Boița, str. Traian, nr.487 (nr. vechi 429);

PROIECT DE HOTARARE NR. 71/2016 privind aprobarea lucrarilor de reabilitare a Casei Comunale din satul Boita, str. Văii nr. 250 (275) proprietatea Comunei Boita.

PROIECT DE HOTARARE NR. 70/2016 privind aprobarea lucrarilor de montare si fixare a unui stalp de tensiune de 230 V cu lampa de iluminat pe domeniul public al localitatii Boita in zona capatul de nord la Soseaua DN 7

PROIECT DE HOTARARE NR. 69/2016 privind protectia si refacerea mediului inconjurator, in zona de Sud a localitatii Boita, drumul de acces spre pasunatul DEAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 68/2016 privind aprobarea realizării lucrarilor de reabilitare a Pavilionului de Joc din Comuna Boita, str. Traian, nr. 429 (487

PROIECT DE HOTARARE NR. 67/2016 privind necesitatea realizării unei expertize tehnice la ”Sala de Gimnastică” din curtea Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.66/2016 privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 65/2016 privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea sistemului de canalizare și a stației de epurare ape uzate pentru anul 2017, în Comuna Boita, Județul Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.64/2016 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școalii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile noiembrie – decembrie 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.63/2016 privind aprobarea Actului Adiţional nr.10 la Contractul de închiriere al locuinţei nr. 2430/2005 încheiat între Comuna Boiţa şi dl. Miu Pavel

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.62/2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.61/2016 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.60/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 59/2016 privind aprobarea tarifului actualizat și a taxei speciale de salubrizare în Comuna Boita, Județul Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.58/2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57/2016 privind completarea Comisiei de control pentru verificarea lucrarilor de intretinere a pasunilor la nivelul Comunei Boiţa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.56./2016 pentru modificarea si completarea HCL nr.6/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si administrarea pasunatului in comuna Boita

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55/2016 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 54/2016 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Boița în anul 2017

Anexe PH NR. 54/2016 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Boița în anul 2017

Convocare-in-sedinta-extraordinara-in-7-octombrie-2016

PH-53-privind-aprobarea-cantitatii-si-pretului-de-vanzare-a-lemnului-de-foc-catre-populatie-din-fondul-forestier-al-comunei-Boita

Raport-ph-53-aprobare-cantitate-si-pret-de-vanzare-lemn-de-foc

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 52/2016 privind aprobarea prețurilor pentru materialul lemnos fasonat la cioată din fondul forestier al comunei Boița în anul 2016

PH-52-anexa-la-proiect

PH-51-privind-aprobarea-integistrarii-audio-video-si-difuzarii-sedintelor-consiliului-local-al-comunei-Boita

RAPORT pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării audio-video și difuzării ședințelor Consiliului Local al comunei Boița

PH-50-privind-programul-pentru-oficierea-casatoriilor-la-starea-civila-a-comunei-Boita

RAPORT pentru proiectul de hotărâre privind programul pentru oficierea căsătoriilor la starea civilă a Comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49/2016 privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fara stapan al comunei Boita, judetul Sibiu

PH-48-privind-modificarea-contractului-de-asociere-in-participatiune-nr-1096-2007-dintre-comuna-boita-si-sc-belvedere-construct-srl

RAPORT pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de asociere în participaţiune nr. 1096/30.05.2007 încheiat cu S.C. BELVEDERE CONSTRUCT S.R.L. ŞELIMBĂR

PH-47-privind-modificarea-contractului-de-asociere-in-participatiune-nr-820-2001-dintre-comuan-boita-si-dl-mohor-nicolae

RAPORT pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de asociere în participaţiune nr. 820/2001 încheiat cu dl. Mohor Nicolae

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Primăria comunei Boiţa, pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.46/2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45/2016 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al comunei Boița în anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44/2016 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare în Comuna Boita, Județul Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43/2016 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al comunei Boița

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.42/2016 privind actualizarea Comisiei de control pentru verificarea lucrarilor de intretinere a pasunilor la nivelul Comunei Boiţa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.41/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40/2016 privind aprobarea programului audienţelor acordate cetăţenilor de către Primarul, Viceprimarul şi Consilierii locali ai comunei Boiţa în anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39/2016 pentru modificarea HCL Boița nr.29/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37/2016 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al comunei Boița în anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.36/2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa, precum si modificarea programului de investitii pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.35/2016 privind aprobarea realizarii lucrarilor „Renovarea Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boita, din satul Boiţa, comuna Boița, județul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 34/2016 privind stabilirea activităţilor pentru prestarea de muncă neremunerată în folosul comunității de către persoanele condamnate

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.33 /2016 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie,,Sistem de alimentare cu apa potabila – sat Boiţa, comuna Boiţa, judeţul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.32/2016 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boița nr. 23/30.05.2016 privind aprobarea diminuării utilizării excedentului pe anul 2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 31/2016 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 11/13.05.2013 încheiat cu dl. Sighencea Toma, ulterior cu dna. Berbecar Elena

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30/2016 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 1469/05.05.2014 încheiat cu DL. TICHIREL ROBERT-PAVEL

2012

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Boita pe anul 2012

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL Boita nr.35/2011 privind impozitele si taxele locale pe anul 2012

Proiect de hotarare privind programul audientelor acordate cetatenilor de catre Primarul, Viceprimarul si Consilierii locali ai Comunei Boita in anul 2012

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2012

Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al Comunei Boita in Consiliul de administratie al asocierii in participatiune cu SC Belvedere Construct SRL

Proiect de hotarare privind actualizarea PAAR pentru comuna Boita

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2012, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor soacial, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii Fundatiei Heart of Hope din Sibiu de la plata impozituluipe cladiri pentru imobilul situat in comuna Boita, satul Lotrioara, in zona Cotul Rachitii

Proiect de hotarare privind utilizarea execdentului bugetar al Comunei Boita din anul 2011

Proiect de hotarare privind informatiile de interes public

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr.66/2006

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr.67/2006

Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Retelei scolare din comuna Boita pentru anul scolar 2012-2013

PH privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de asociere in participatiune nr.1096/30.05.2007 incheiat cu SC Belvedere Construct SRL Selimbar

PH privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrele II, III si IV 2011

PH privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza Comunei Boita

PH privind aprobarea masurilor pentru gospodarirea Comunei Boita pe anul 2012

PH privind aprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

PH privind atribuirea denumirii Scolii Gimanziale Boita “Ion Albescu”

PH privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul local pentru participarea Scolii cu clasele I-VIII Boita la concursul “Comorile din Tara Oltului”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.33/2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2012

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 34/2012 privind aprobarea realizării lucrărilor necesare pregătirii anului şcolar 2012-2013

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.35/2012 privind realizarea lucrărilor de reabilitare şanţuri – tronson str. Andrei Şaguna din Boiţa, de la nr. 175 (198) la nr. 177(200)

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.36/2012 privind realizarea lucrărilor de regularizare pârâul Boicioara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.37/2012 privind realizarea lucrărilor de reabilitare str. Boicioara din satul Boiţa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.38/2012 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Boiţa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.39/2012 privind dezlipirea imobilului – păşune – proprietatea privată a comunei Boiţa, identificat în CF 18 Boiţa, nr.top.6308, 6309 şi concesionarea unei suprafeţe de 302 mp prin licita&#

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.40/2012 privind dezlipirea imobilului – păşune – proprietatea privată a comunei Boiţa, identificat în CF 18 Boiţa, nr.top.6308, 6309 şi concesionarea unei suprafeţe de 824 mp prin licita&#

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.41/2012 privind dezmembrarea imobilului – păşune – proprietatea privată a comunei Boiţa, identificat în CF 100456 Boiţa, nr.top. 6307/1/1 şi concesionarea lotului cu nr.cad./top. 100572 în supraf

PH 42/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

ph 43/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit al proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Sibiu

PH 44/2012 privind mandatarea primarului comunei Boiţa în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare ECO SIBIU

PH 45/2012 privind încetarea mandatului de viceprimar al Comunei Boiţa al domnului Bădilă Toma

PH 46/2012 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Comunei Boiţa al domnului Dragomir Ioan

PH 47/2012 pentru modificarea HCL nr.26/ 3/2012 privind consituirea Consiliului Local al comunei Boiţa

PH 48/2012 privind completarea Comisiei pentru agricultură , juridică şi de disciplină a Consiliului Local al comunei Boiţa

PH 49/2012 privind alegerea viceprimarului comunei Boiţa

PH 50/2012 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Boiţa

PH 51/2012 privind dezlipirea imobilului – păşune – proprietatea privată a comunei Boiţa, identificat în CF 100583 (CF vechi 2626) Boiţa, nr.top.5994/b/1/2/1 şi concesionarea fără licitaţie publică a unui

PH 52 privind rectificarea bugetului Comunei Boita si modificarea listei de investitii pe anul 2012

PH 53/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Boita