Hotarari consiliu 2011

HOTARARI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOITA – ANUL 2011

HCL 1/2011

HCL 2/2011 APROBARE BUGET COMUNA BOITA 2011

HCL 3/2011

HCL 4/2011 AUDIENTE 2011

ANEXA HCL 4/2011

HCL 5/2011

HCL 6/2011

HCL 7/2011 INCHIRIERE PASUNE

HCL 8/2011 LUCRARI RENOVARE CAMIN CULTURAL SI PRIMARIE

HCL 9/2011 REFACERE FATADE SCOALA SI GRADINITA BOITA

HCL 10/2011 MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC LOTRIOARA

HCL 11/2011 ACHIZITIONARE BULDOEXCAVATOR

HCL 12 prelungire valabilitate PUG Boita

HCL 13 aprobare Plan actiuni beneficiari VMG 2011

HCL 14 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Boita al comunei Boita a trei imobile

HCL 15/2011 privind stabilirea veniturilor provenite din valorificarea bunurilor mobile necesare intr-o gospodarie, din vanzarea terenurilor si din valorificarea culturilor agricole si pentru categoriile de animale

HCL 16/2011 privind aprobarea Agendei pentru evenimentul anual “Zilele Boitei”

HCL 17/2011 privind aprobarea situatiilor financiare anuale – contul de executie a exercitiului bugetar si bilantul contabil pentru anul 2010

Anexa 1 la HCL 17/2011 contul de executie – venituri

Anexa 1 la HCL 17/2011 – contul de executie – cheltuieli

Anexa 2 la HCL 17/2011 – bilant 2010

HCL 18/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 19/2011 privind aprobarea masurilor pentru gospodarirea Comunei Boita pe anul 2011

HCL 20/2011 privind infiintarea Politiei Locale Boita

Anexe HCL 20/2011

HCL 21/2011 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Boita

HCL nr.22/2011 privind constituirea Comisiei de ordine publica

HCL 23/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate “Alimentare cu apa potabila localitatea Boita, comuna Boita”

HCL 24/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului Cultral al comunei Boita

HCL 25/2011 pentru modificarea HCL Boita nr.45/2010 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2011

HCL 26/2011 rectificare buget 2011

Anexa 1 la HCL 26/2011

HCL 27/2011 alegerea preseditelui de sedinta

HCL 28/2011 pentru modificarea HCL 49/2007

HCL nr.29/2011 privind aprobarea prelungirii si modificarii contractului de inchiriere nr.3146/2001 incheiat cu SC Cosmote Romanian Mobile Telecommunications SA

HCL nr. 30/2011 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr.3168/01.09.2005 incheiat cu dna. Jeder (Istrate) Maria Ramona

HCL nr.31/2011 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Boita pe anul 2011

HCL 32/2011 aprobare lucrari renovare Remiza PSI Boita

HCL 33/2011 privind aprobarea rabilitarii caii de acces ce face lagatura intre Remiza PSI si str. andrei Saguna

HCL 34/2011 privind acordarea avizului favorabil pentru realizarea investiţiei „Amenajare Hidroenergetică” pe Râul Vad de către S.C.GV ENERGY S.R.L. în asociere cu dna. Cismaru Maria

HCL 35/2011 privind impozitele si taxele locale pe anul 2012

HCL 36/2011 privind aprobarea cotei de combustibil pentru buldoexcavator

HCL 37/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 38/2011 privind aprobarea demararii procedurilor pentru elaborarea Amenajamentului Silvic al Comunei Boita

HCL 39/2011 privind rectificarea bugetului local al Comunei Boita pe anul 2011

HCL 40/2011 privind aprobarea Actului aditional la contractul de servicii de salubrizare incheiat cu SC Schuster&Co Ecologic SRL Sibiu

HCL 41/2011 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Boita pe anul 2011

HCL 42/2011 privind aprobarea cotizatiei unitatii administrativ -teritoriale, Comuna Boita, judetul Sibiu, membra ADI ECO Sibiu, pentru anul 2012

HCL 43/2011 privind aprobarea prelungirii inchirierii imobilului cu destinatie de locuinta situat in Boita, nr.341, judetul Sibiu