Anunțuri

Anunt-public-CNAIR

Anunt Hidroelectrica privind decizia etapei de incadrare a proiectului “AHE a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig – treapta CHE Caineni si CHE Lotrioara

Anunt inchiriere teren pajisti Varful Mare Boita 24 aprilie 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA

Tel/fax 0269/556136

e-mail primariaboita@yahoo.com

www.boita.ro

Nr.1339/15.04.2019

ANUNŢ PUBLIC

 

 

Comuna Boiţa organizează ședință pentru atribuirea directă în vederea închirierii pe o perioadă de 7 ani, a unui teren pajiște din comuna Boiţa, situat în extravilanul comunei, în zona Vârful Mare, bloc fizic 434, în suprafata totala de 191 ha, pentru păşunatul ovinelor. Ședința pentru atribuire directă va avea loc în data de 24.04.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

Nr.

crt.

Denumirea populară a zonei Blocul

fizic

Suprafață pășune neeligibilă ha Suprafaţa

liberă eligibilă

ha

Preț
Lot 1 ovine 1 Vârful Mare 434 224 190 40
Parcela 1 – 33 ha

Parcela 2- 39 ha

Parcela 3- 24 ha

Parcela 4- 24 ha

Parcela 5- 14 ha

Parcela 6-8 ha

Parcela 7-12 ha

Parcela 8- 14 ha

Parcela 9 – 23 ha

Total 224 191 40

 

Persoanele interesate să participe la ședința pentru atribuire directă pot depune documentele necesare până la data de 24.04.2019, ora 09.00.

Informaţiile se pot obţine la sediul Primăriei sau la nr de telefon 0269/556136, int.18, persoana de contact agent agricol Văsioiu Adrian.

Primar,

Mohor Nicolae

 

Anunt inchiriere pajisti 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA

Tel/fax 0269/556136

e-mail primariaboita@yahoo.com

www.boita.ro

 

Nr.762/11.03.2019

 

 

Anunţ public

 

 

Comuna Boiţa organizează ședință pentru atribuirea directă în vederea închirierii pe o perioadă de 7 ani, a unor terenuri pajiști din comuna Boiţa, situate în extravilanul comunei, în suprafata totala de 78,91 ha, pentru păşunatul ovinelor și bovinelor. Ședința pentru atribuire directă va avea loc în data de 27.03.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

Nr.

crt.

Denumirea populară a zonei Blocul

fizic

Suprafață pășune neeligibilă ha Suprafaţa

liberă eligibilă

ha

Preț
Lot 1 ovine 1 Vârful Mare 434 420 30 40
2 Dosul Leului 30 1,75 18,25 120
3 Crucea Gârcului 280 11,47 8,53 40
Lot 2 bovine 1 Pietrii 396 1,49 21.20 120
2 Molde 52 0 11,09 120
3 Pleșile 230,

231

0 1,04 120
9,48
4 Deal 220 0 10,34 200
5 Răcoicița 387 0 5,48 200
6 Șipoate 76,

50

318,20 1,34 200
0,69
Total 752,91 117,44

 

Persoanele interesate să participe la ședința pentru atribuire directă pot depune documentele necesare până la data de 27.03.2019, ora 09.00.

Informaţiile se pot obţine la sediul Primăriei sau la nr de telefon 0269/556136, int.18, persoana de contact agent agricol Văsioiu Adrian.

Primar,

Mohor Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA
COMUNA BOIŢA
Nr. 3629/15.11.2018

PRIMĂRIA COMUNEI BOIŢA

VĂ INFORMEAZĂ:

 

Prin prezenta vă informăm că s-a inițiat de catre Primarul comunei Boita – domnul Mohor Nicolae, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, ce urmeaza sa fie supus dezbaterii publice si aprobarii Consiliului Local al Comunei Boiţa.

Proiectul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 a fost afişat la panoul de afişaj al Primăriei Comunei Boiţa, precum şi pe pagina de internet a Primăriei Comunei Boiţa www.boita.ro,  la secţiunile Impozite si taxe și Anunțuri.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii la registratura Primăriei Comunei Boiţa, cu privire la proiectul de hotarare mentionat mai sus, până la data de 18.12.2018.

PRIMAR,

Mohor Nicolae

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69/2018 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2019

Anunt Boita dezbatere publica Autostrada Sibiu-Pitesti

Anunt public privind decizia etapei de evaluare initiala Hidroelectrica SA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Comuna Boița

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA

Tel/fax 0269/556136

e-mail primariaboita@yahoo.com

www.boita.ro

Nr. 3074/26.09.2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Comuna Boița

 

COMUNA BOIȚA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu, în categoria celor care nu necesita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluare adecvată, pentru proiectul Reabilitare și modernizare rețea stradală sat Boița, comuna Boița, județul Sibiu, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Boița.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, din str. Hipodromului, nr. 2A, in zilele de luni-joi între orele 9-15 si vineri între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsb.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anuntului.

PRIMAR,

Mohor Nicolae

 

Anunt licitatie inchiriere pasuni 2018

Anunt inchiriere terenuri agricole 2018

HOTĂRÂREA NR.23/2018 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri agricole, situate in extravilanul comunei Boita

Anunt inchiriere pasuni 2018

HOTĂRÂREA NR.22/2018 privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a comunei Boița

Nr.388/07.02.2018

 

ANUNȚ  PUBLIC

         COMUNA BOIŢA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare și modernizare rețea stradală sat Boița, comuna Boița, județul Sibiu. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A,  în zilele de luni-joi între orele 9.00-15.00 și vineri între orele 9.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției  pentru Protecția Mediului Sibiu.

Primar,
Mohor Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA
Tel/fax 0269/556136
e-mail primariaboita@yahoo.com
www.boita.ro

Nr. 2896/18.09.2017

ANUNT

           Comuna Boiţa organizează licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii pe o perioadă de 15 ani a imobilului ”Sală tineret” (Pavilion) din comuna Boiţa, situat în Boița, str. Traian, nr.429, jud. Sibiu, în suprafata de 130 mp, pentru organizarea de seri distractive și culturale și alimentație publică.

Licitaţia va avea loc în data de 03.10.2017, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

Documentele necesare participării la licitaţie se pot obţine de la sediul  Primăriei. Persoanele interesate să participe la licitaţie se pot înscrie până la data de 03.10.2017, ora 10.00. Informaţiile se pot obţine de la sediul Primăriei, de pe pagina de internet www.boita.ro sau la nr de telefon 0269/556136, persoana de contact primar Mohor Nicolae.

Primar,
Mohor Nicolae

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA
Tel/fax 0269/556136
e-mail primariaboita@yahoo.com
www.boita.ro

Nr. 2516/11.08.2017

ANUNT

Comuna Boiţa organizează licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii pe o perioadă de 15 ani a imobilului ”Sală tineret” (Pavilion) din comuna Boiţa, situat în Boița, str. Traian, nr.429, jud. Sibiu, în suprafata de 130 mp, pentru organizarea de seri distractive, culturale și alimentație publică.

Licitaţia va avea loc în data de 30.08.2017, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

Documentele necesare participării la licitaţie se pot obţine de la sediul  Primăriei. Persoanele interesate să participe la licitaţie se pot înscrie până la data de 30.08.2017, ora 10.00. Informaţiile se pot obţine de la sediul Primăriei, de pe pagina de internet www.boita.ro sau la nr de telefon 0269/556136, persoana de contact primar Mohor Nicolae.

Primar,
Mohor Nicolae

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA
Tel/fax 0269/556136
e-mail primariaboita@yahoo.com
www.boita.ro

Nr. 1089/12.04.2017

Anunţ public

 Comuna Boiţa organizează licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii pe o perioadă de 7 ani a unui teren pajiște din comuna Boiţa, situat în extravilanul comunei, în suprafata totala de 30 ha, pentru păşunatul ovinelor. Licitaţia va avea loc în data de 27.04.2016, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

Nr.
crt.
Denumirea populară a zonei
Suprafaţa
 totala BF ha
Blocul fizic
Suprafaţa
liberă ha
Lot 1 ovine
1
Gârcu
30
227
30
Total
30
30

Documentele necesare participării la licitaţie se pot obţine de către persoanele interesate, de la sediul Primăriei comunei Boiţa, Compartiment Registratură, în baza unei solicitari scrise.
Persoanele interesate să participe la licitaţie pot depune documentele necesare participarii la licitatie până la data de 27.04.2016, ora 10.00.

Informaţiile se pot obţine la sediul Primăriei sau la nr de telefon 0269/556136, persoana de contact primar Mohor Nicolae.

Primar,
Mohor Nicolae

 

ANUNT proiect de hotarare luna decembrie 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55/2016 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017

Anunt salubrizare

ANUNȚ

taxa salubrizare 2016

 

Având în vedere ”Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 1, Județul Sibiu” către SC SOMA SRL desemnată câștigătoare în urma procedurii de atribuire prin licitație publică deschisă, potrivit Hotărârii ADI ECO Sibiu nr. 3/08.08.2016, începand cu data de 1 noiembrie 2016 în Comuna Boița vor fi colectate selectiv deșeurile apartinand gospodăriilor, separând hârtia, cartonul, sticla, metalul, plasticul, deșeurile reziduale și cele biodegradabile.

De la data menționată, în Comuna Boița va intra în vigoare noul sistem de gestionare a deșeurilor care, pe lângă colectarea selectivă, presupune și modificări cu privire la plata acestui serviciu.
Acest nou sistem este administrat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu și finanțat din fonduri structurale. Comuna Boița este membră a acestei Asociații, alături de celelalte unități administrativ-teritoarle din județul Sibiu.

Pentru efectuarea unui calcul corect, fiecare contribuabil, persoana fizica sau juridica, are obligativitatea ca pana la data de 01 noiembrie 2016 sa depuna declaratia de impunere pentru taxa de salubrizare.

Obligativitatea depunerii declaratiei se mentine și asupra chiriasilor imobilelor proprietatea statului/unitatii administrativ-teritoriale.

Declaratia de impunere se depune în doua exemplare, însotita de copia actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau copia actului de înfiintare, în cazul persoanelor juridice. Declaratie de impunere trebuie completată și pentru imobilele aflate în proprietate, închiriate altor persoane fizice sau juridice.

Dupã depunerea declarației de impunere, în care persoanele fizice au scris componența familiei, iar persoanele juridice au înscris tipul de activitate economicã care se desfãșoarã în spațiul respectiv, compartimentul de Impozite si Taxe al Primariei Boița va face calculul în baza acestei declarații și va emite decizii de impunere pe care le va transmite prin poștă.

Cuantumul taxei de salubrizare, aferent anului 2016, este:

– Pentru persoanele fizice – 4,21 lei/ persoană/lună.

– Pentru persoanele juridice – 372 lei/tonă de deșeuri colectate.

Taxa se va calcula începând cu data de 1 noiembrie 2016. Aceasta poate fi achitată la sediul Primariei Boița. Cuantumul taxei speciale de salubrizare se va aproba anual prin hotarare a Consiliului Local Boița.

Termenul de achitare a taxei pentru anul 2016 este 15 decembrie 2016.

Anul 2016, fiind primul an de aplicare a noii taxe, prin excepție, termenul limitã de platã a taxei aferente lunilor noiembrie și decembrie este 15 decembrie 2016. În anii următori, taxa se va plăti trimestrial, iar termenele de platã vor fi urmãtoarele: 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie, 15 octombrie.

Dacă taxa nu va fi plătită, sau va fi plătită cu întârziere, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală de 1% din suma datorată/lună.

Formularele de declaratie de impunere se ridica de la Primaria Boița sau pot fi descarcate de pe pagina de internet a  Primariei Boița ( www.boita.ro/informatii utile/formulare).

ANEXA 1 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinta proprie şi cele inchiriate altor persoane fizice) şi de chiriaşi în locuinţe proprietate de stat/UAT

ANEXA 2 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru imobile închiriate persoanelor juridice)

ANEXA 3 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice

ANEXA 4 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăsoară activităţi în imobile închiriate)

ANEXA 5 – Declarația rectificativa de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile (pentru locuinta proprie şi cele inchiriate altor persoane fizice) şi de chiriaşi în locuinţe proprierate de stat/UAT

ANEXA 6 – Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de utilizatori casnici proprietari de imobile (pentru imobile închiriate persoanelor juridice)

ANEXA 7 – Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice

ANEXA 8 – Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăsoară activităţi în imobile închiriate)

Declaratia poate fi trimisa și prin e-mail la adresa primariaboita@yahoo.com, dupa printare, semnare si scanare, impreuna cu copie dupa Certificatul de Inregistrare al firmei (CUI) pentru persoane juridice sau copie Carte Identitate (CI) pentru persoane fizice .

Publicatie exercitare drept de acces