Formulare

ANEXA 1 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinta proprie şi cele inchiriate altor persoane fizice) şi de chiriaşi în locuinţe proprietate de stat/UAT

ANEXA 2 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru imobile închiriate persoanelor juridice)

ANEXA 3 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice

ANEXA 4 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăsoară activităţi în imobile închiriate)

ANEXA 5 – Declarația rectificativa de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile (pentru locuinta proprie şi cele inchiriate altor persoane fizice) şi de chiriaşi în locuinţe proprierate de stat/UAT

ANEXA 6 – Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de utilizatori casnici proprietari de imobile (pentru imobile închiriate persoanelor juridice)

ANEXA 7 – Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice

ANEXA 8 – Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăsoară activităţi în imobile închiriate)