Ordinea de zi a sedintelor consiliului local

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 89/2020 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

vineri, 27.11.2020, ora 15.00

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Boița din data de 31.08.2020;
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Boița din data de 11.09.2020
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boița nr. 67/23.09.2020  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boița pentru anul 2020;
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea eliberării cardului-legitimație de parcare persoanelor cu handicap cu domiciliul in comuna Boița  sau reprezentanților legali ai acestora;
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Boița în anul 2021; Anexele 1-5 la proiectul de hotarare nr. 47/2020
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind utilizarea terenului de sport al Scolii Gimnaziale  ”Ion Albescu” Boita,  administrat de catre Consiliul Local al Comunei Boita;
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea deconturilor   pentru lunile august-octombrie 2020 prezentate  de către Ocolul Silvic Sibiu, Anexa nr. la proiectul de hotarare nr. 49/2020
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea contribuției pentru susținerea activității de funcționare a Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania;
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind însuşirea Acordului de cooperare cu Filiala Județeană Sibiu a A.Co.R. privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern;
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea contribuţiei Comunei Boița pentru funcționarea compartimentului de audit public intern înființat în cadrul Filialei Județeane Sibiu a Asociației Comunelor din România;
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind acordarea unor facilităti fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 si a procedurii de acordare a acestora la nivelul comunei Boița;
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local;
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  Comunei Boiţa pe anul 2020;
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile septembrie-octombrie 2020;
 15. Deciziile Curții de Conturi Sibiu nr. 42/16.10.2020 și nr. 45.3/16.10.2020.
 16. Diverse nr.1-3.

 

               PRIMAR,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

          Cocoș  Nicolae                                                                 SECRETAR GENERAL,

                                                                                                         Petru Georgiana