Procese-verbale consiliul local

 

PROCESE – VERBALE 2021

PROCES – VERBAL încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Boiţa din data de 28.01.2021

PROCES-VERBAL Încheiat în ședința extraordinara a Consiliului Local al Comunei Boița din data de 05.02.2021

PROCES-VERBAL Încheiat în ședința ordinara a Consiliului Local al Comunei Boița din data de 25.02.2021

PROCES-VERBAL Încheiat în ședința extraordinara a Consiliului Local al Comunei Boița din data de 19.03.2021

PROCES – VERBAL încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Boiţa din data de 25.03.2021

PROCES-VERBAL Încheiat în ședința extraordinara a Consiliului Local al Comunei Boița din data de 12.04.2021

PROCES-VERBAL Încheiat în ședința ordinara a Consiliului Local al Comunei Boița din data de 29.04.2021

PROCES-VERBAL Încheiat în ședința extraordinara a Consiliului Local al Comunei Boița din data de 13.05.2021

PROCESE – VERBALE 2020