HOTĂRÂREA NR.21/2021 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Boiţa HCL 21 actualizare PAAR 2021

HOTĂRÂREA NR.21/2021
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
pentru comuna Boiţa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *