HOTĂRÂREA NR.55/2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR.55/2020
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Comunei Boiţa pe anul 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *