HOTĂRÂREA NR.61/2020 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Boiţa

HOTĂRÂREA NR.61/2020
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Boiţa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *