HOTĂRÂREA NR.29/2021 privind aprobarea actului adițional nr.4 la contractul de administrare nr. 1215/25.01.2013 a suprafeţei de fond forestier aparţinând Comunei Boiţa, dintre Primăria comunei Boiţa şi Direcţia Silvică Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu

HOTĂRÂREA NR.29/2021
privind aprobarea actului adițional nr.4 la contractul de administrare nr. 1215/25.01.2013 a suprafeţei de fond forestier aparţinând Comunei Boiţa, dintre Primăria comunei Boiţa şi
Direcţia Silvică Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *