HOTĂRÂREA NR. 37/2021 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de inchiriere nr. 1536/02.05.2019 încheiat de Comuna Boiţa cu dl. Lupescu Nicolae

HOTĂRÂREA NR. 37/2021 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de inchiriere nr. 1536/02.05.2019 încheiat de Comuna Boiţa cu dl. Lupescu Nicolae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *