HOTĂRÂREA NR.68/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SAT BOIȚA, COMUNA BOIȚA, JUDETUL SIBIU”

HOTĂRÂREA NR.68/2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SAT BOIȚA, COMUNA BOIȚA, JUDETUL SIBIU”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *