HOTĂRÂREA NR.69/2021 pentru modificarea HCL Boița nr. 20/2021 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren agricol, situat in extravilanul comunei Boița

HOTĂRÂREA NR.69/2021 pentru modificarea HCL Boița nr. 20/2021 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren agricol, situat in extravilanul comunei Boița

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *