HOTĂRÂREA NR. 71/2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 71/2021
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Comunei Boiţa pe anul 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *