Licitații

JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BOIŢA
PRIMĂRIA
Cod fiscal 16343285
Tel/fax 0269/556136
NR. 1872/13.08.2012

ANUNŢ

„CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA cu sediul în comuna Boiţa, sat Boita, str.Traian, nr.263, judetul Sibiu, tel/fax 0269/556136, e-mail primariaboita@yahoo.com, organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea unor terenuri proprietate privată, situate în comuna Boiţa, sat Paltin, amenajare hidroenergetică pe Râul Vad, astfel:
– teren în suprafaţă de 302 mp, pe malul stâng al râului amonte de priza de apă;
– teren în suprafaţă de 824 mp, pe malul drept al râului aval de priza de apă;
– teren în suprafaţă de 754 mp;
Licitaţia va avea loc în data de 03.09.2012, ora 10.00 pentru terenul în suprafaţă de 302 mp, ora 11.00 pentru terenul în suprafaţă de 824 mp, şi la ora 12.00 pentru suprafaţa de 754 mp.
Documentatia de atribuire se poate obtine, de către persoanele interesate, de la sediul Primăriei comunei Boiţa, Compartiment Registratura, in baza unei solicitari scrise.
Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Boiţa, Compartiment Registratură, până la data de 03.09.2012, ora 09.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Boiţa sau la nr.tel.0269/556136.”

PRIMAR,
Mohor Nicolae