Măsuri preventive conform tipurilor de pericol cuprinse în PAAR

Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:
a) controale şi inspecţii de prevenire la agenţii operativi şi gospodăriile populaţiei;
b) întocmirea planului de intervenţie şi evacuare pentru situaţii de urgenţă;
c) obţinerea avizelor şi a acordului pentru persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza de responsabilitate;
d) asistenţa tehnică de specialitate;
e) informarea preventivă;
f) pregătirea populaţiei;
g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale;
h) pregătirea şi menţinerea în stare operativă a tehnici şi materialelor necesare tipurilor de riscuri.

Masuri preventive