Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia pentru Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism

 1. Lupescu Filip, presedinte;
 2. Basarabă Nicolae,secretar;
 3. Leu Ioan, membru:
 4. Bădilă Toma, membru;
 5. Bobeică Ștefan-Niță, membru

2. Comisia pentru Învăţământ, Sănătate şi Familie, Muncă şi Protecţie Socială, Protecţie Copii, Tineret şi Sport, Activităţi Social-Culturale, Culte

 1. Dragomir Ioan-Daniel, președinte;
 2. Piticaș Paraschiva, secretar;
 3. Bălțat Nicolae, membru.

3. Comisia pentru Agricultură, Juridică şi de Disciplină

 1. Cocă Emanoil, președinte;
 2. Balint Aspăzica, secretar;
 3. Basarabă Ioan-Petruț, membru.