ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Domeniile de activitate economică sunt specifice zonei geografice de amplasare a comunei Boiţa, micro-mediului de afaceri local, precum şi a tradiţiilor specifice zonei. Dezvoltarea economică a comunei s-a materializat şi prin rezultatele economico-financiare ale agenţilor economici, din sectorul privat.