Acte necesare acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu GAZE NATURALE sau LEMNE în perioada   1 NOIEMBRIE 2021 – 31 MARTIE 2022

 1. ACTE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI
 • Copie BI sau CI a membrilor familiei
 • Copie Certificate de naştere ale copiilor (pentru copiii care nu au BI sau CI)
 1. ACTE PRIVIND VENITURILE FAMILIEI:
 • Adeverinţă de la serviciu cu venitul din luna septembrie 2021
 • Cupon de pensie din luna septembrie 2021
 • Cupon somaj
 • Adeverinta de la Administratia Financiara ca nu beneficiati de venituri
 • Acte din care să rezulte orice alte venituri
 • Declaraţie pe propria răspundere pentru cei care nu realizează nici un venit
 • O FACTURĂ DE GAZ ÎN ORIGINAL SAU COPIE

Limitele de venituri şi cuantumurile ajutoarelor sunt următoarele:

 1. Pentru gaze naturale:

Noiembrie 2021 – Martie 2022

TREPTE VENITURI

CUANTUM

<200

250

200,1

320

225

320,1

440

200

440,1

560

175

560,1

680

150

680,1

920

125

920,1

1040

100

1040,1

1160

75

1160,1

1280

50

1280,1

1386

25

1280,1

2053

25 (persoana singura)

 

  Pentru lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri:

Noiembrie 2021 – Martie 2022

TREPTE VENITURI

CUANTUM

OBSERVAŢII

<200

320

Pentru beneficiarii de ajutor social cf. Legii nr. 416/2001

 

200,1

320

288

320,1

440

256

440,1

560

224

560,1

680

192

680,1

920

160

920,1

1040

128

1040,1

1160

96

1160,1

1280

64

1280,1

1386

32

 

Pentru persoana singura

1280,1

2053

32